Tags: interntrykkerier


Interntrykkeriene klare for en ny hverdag

De interne trykkeriene er på ingen måte uberørt av pandemi og restriksjoner. Nå forbereder de seg på en ny hverdag, der de igjen kan fokusere på verdiskapning. Og bærekraft er et nøkkelord.

Canon samler interntrykkeriene til forum

17. november inviterer Canon til et spennende forum for interntrykkeriene. Her avlives noen myter om papirets miljøpåvirkning og deltagerne kan blant annet glede seg til et innblikk i Politihøgskolens grafiske utfordringer.