Tags: komori


Feil annonse fra Graphic Support om Komori i bladet

En av annonsene i novemberutgaven av vårt trykte blad, Sign & Print nr 229 var dessverre feil. Vi beklager feilen og henleder oppmerksomheten på den korrekte annonsen som gjengis i denne nyhetsnotisen.

Graphic Support overtar agenturet for Komori

Komori International Europe B.V, har kunngjort utnevnelsen av Graphic Support som distributør av nye trykkpresser, salg av originale Komori-deler, forbruksvarer fra Komori K-Supply samt servicetjenester for Komori i Norge.

Komori satser på UV både i offset og digitaltrykk

Den japanske trykkpresseprodusenten Komori satser på UV både i offset og digitaltryck. Det ble tydelig på Drupa, der de stilte opp ikke mindre enn fire offsetpresser og to digitalpresser. Roland Eriksson fra Lundbergs Grafiska sverger til Komori H-UV som den beste UV-teknikken når man slår sammen alle parametre som kjørbarhet, miljø, trykkresultat og fleksibilitet. – H-UV genererer ikke […]

Et skritt videre for Konica Minolta

På forrige Drupa viste Konica Minolta frem konseptet til sin trykkpresse, i samarbeid med Komori. Nå står den og kjører full produksjon. Siden den kjører med uv-blekk så er det tørt med en gang og den kan kjøre for- og bakside, mens de fleste B1 arkblekkpresser kun kjører ensidig. Men knapt rakk blekket å tørke […]