Tags: Mediebarometeret


30% leser en papiravis i dag

Statistisk Sentralbyrå oppdaterte i dag sitt mediebarometer, der får vi 2018-tallene for mediekonsum både fra digitale og papirbaserte medier, i tillegg til TV-titting og radiolytting.

Nedgang for reklamemarkedet i oktober

Ifølge Mediebarometeret for oktober krympet reklamemarkedet med åtte prosent den måneden, men den generelle nedgangen i år er «bare» på 1,4 prosent hittil. Tallene viser netto reklameomsetning i de store mediebyråene og omfatter rundt 60 prosent av det totale reklamemarkedet i Norge, men utelater rubrikkannonser. Nedgangen rammer hardest hos trykte medier som avis, magasin og fagpresse. Statistikken […]