Tags: moms


Digital nullmoms avklart

25. januar ble det klart: regjeringen fikk den endelige beskjeden fra ESA om at et fritak for merverdiavgift på digitale nyhetsmedier er i tråd med regelverket. Dermed ligger alt til rette for at lovendringen trer i kraft i mars. – Det tas sikte på at fritaket trer i kraft 1. mars 2016. Fritaket vil dermed gjelde alle […]