Tags: nedgang


Hvordan er behovet for trykksaker i fremtiden?

Dette har svenske Grafiska Företagen undersøkt i en ny rapport. Rapporten viser at svenske markedssjefer gjennomsnittlig forventer å skjære 19 prosent ned på mengden av trykt markedsføring de kommende tre år.

Annonsesvikt gir svakere resultat for Polaris

Polaris Media er det ledende mediehuset fra Nordfjord til Finnmark med 34 mediehus, fem trykkerier og i alt 1200 ansatte. Resultatene for første kvartal 2016 viser et driftsresultat på 7 millioner kroner i mediekonsernet. Dette er en nedgang på 62 prosent sammenlignet med første kvartal i 2015, hvor konsernet kunne vise til et resultat på 19 […]