Tags: offset


Offset: Ny prepress-teknikk for å trykke emballasje

Agfa introduserer den fargebesparende teknologien SolidTune, der en unik algoritme optimaliserer trykkeprosessen i forbindelse med offsetbasert emballasjeproduksjon.

Skipnes starter ny kjede innen grafisk bransje: TRYKKERI.NO

Skipnes har tatt initiativ til å starte trykkeri.no som skal samle lokale trykkerier i én felles kjede.

Heidelberg lanserer hybridpresse for emballasje og vanlig produksjon

Heidelberg kobler et stadig sterkere grep om offset-markedet. Et marked som ikke forventes å krympe, ettersom emballasjesiden sjenerøst kompenserer for en redusert etterspørsel etter offset-trykte brosjyrer og kataloger.

Onlinetrykkeri går over til prosessfrie plater

Tyske Onlineprinters tar et skritt mot mer miljøvennlig produksjon og bytter til Kodaks prosessfrie trykkplater Sonora XTRA. Dette skal spare både forbruk av kjemikalier og vann.

Grønnere plater hos dansk trykkeri

Det danske trykkeriet KLS Pureprint, som er kjent for sin grønne filosofi, bytter trykkplater og arbeidsflytprogram for å leve opp til miljøkravene. Det gjelder Agfas nye kjemikaliefrie plater Adamas og programvaren Apogee.

Agfa forbedrer kjørelengden med andre generasjons trykkplate

Den kjemikaliefrie trykkplaten Adamas er utgitt i en ny generasjon. Det gir et lavere miljøavtrykk mens det gir økt ytelse, i følge Agfa Graphics.

Agfa med webinarer for offsetkunder

Når Drupa skulle ha gått av stabelen arrangerer Agfa et seksdagers bransjeevent for de som driver med offsettrykking.

Kandrup Boktrykkeri har blitt 40% raskere i innkjøringen på offset

Kandrup Bogtrykkeri A/S byttet nylig til Agfas prosessfrie trykkplate Eclipse. Dette har manifestert seg i en rekke håndgripelige produktivitetsforbedringer. Samlet sett har det medvirket til å øke innkjøringshastigheten samt redusert såvel søppel som nedetid på grunn av rengjøring.

Heidelberg gjør det de kan best

Heidelberg hadde planlagt å komme med en serie offsetnyheter på Drupa i juni. De slippes nå på nettet i stedet. Det er mye spennende i den strategien som nå legges.

Offsettrykkeri satser videre – fra computer til plater

Offsettrykkeriet Antilope De Bie Printing var tidlig ute med å integrere en arbeidsflyt fra digital original direkte til plater. Nå bygger de videre med nye platesettere fra Kodak, og offsetpresser med led-uv-herding fra Heidelberg.