Tags: pdf


Nye funksjoner i Adobe Creative Cloud Express gjør PDF-arbeidet lettere

Adobe oppgraderer verktøyene sine og gjør det mulig å jobbe mer effektivt i og på tvers av dokumenter. Creative Cloud Express er drevet av Adobe Acrobat. Det betyr at du får profesjonelle verktøy bygget direkte inn i appen.

Ny pdf-standard for skilt og display

En ny preflight-spesifikasjon for sign-og displaysegmentet skal gi økt mulighet til interne kvalitetskontroller.

PitStop 2019 hjelper til med å holde klikkprisen nede

Enfocus frigir i den kommende måned nye versjoner av PitStop Pro 2019, PitStop Server 2019 og PitStop Library SDK 2019 samt den nyeste versjon av deres prisvinnende PDF Preflight, redigerings- og korreksjonssoftware.

Digitalprint i små formater mangler standardisering

I en nylig undersøkelse utført av Ghent Workgroup ble digitalprint identifisert som et nøkkelområde som mangler gode retningslinjer for bruken av PDF. Digitalprint svarer til tradisjonelt kommersielt trykk, men de benytter metoder og utstyr som er forskjellig nok til å kreve deres egne spesifikke retningslinjer.

Gjennombrudd for PDF til emballasjeproduksjon

Gent Workgroup (GW), den internasjonale organisasjonen for utvikling og formidling av beste praksis innenfor grafisk produksjon, gleder seg over at det arbeidet de startet om «Prosesstrinn til emballasje- og etikettproduksjon», nå er vedtatt som en internasjonal standard. Den nye ISO-standarden er et viktig skritt mot å standardisere og automatisere produksjonsprosessen for emballasje basert på PDF-filformatet.

Adobe integrerer bedre med Dropbox

Av de mange skybaserte tjenestene som er tilgjengelig på markedet, har nok Dropbox vunnet mest terreng. Nå lanserer Adobe tettere integrasjon mellom sine PDF-filer og den populære skytjenesten. Adobe og Dropbox har inngått et samarbeid med formål å gjøre det enklere for både enkeltpersoner og virksomheter å arbeide med digitale dokumenter, være seg på jobben, […]