Tags: polaris media


Gode tall for Polaris Media

Mediekonsernet Polaris Media legger frem et brutto driftsresultat på 42 millioner kroner i fjerde kvartal for 2017. Det er en bedring på to millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode året før om en ser bort fra engangskostnader som påløp i perioden. Men da konsernet forsøkte å sikre seg aksjemajoriteten i Trønder-Avisa denne uken, støtte de på hindringer.

Polaris i medvind

Polaris Media tredoblet resultatet sitt til 22 millioner kroner i første kvartal i år, sammenlignet med samme periode i fjor. – I første kvartal 2017 fortsetter den positive utviklingen fra fjerde kvartal, og konsernet kan vise til betydelig resultatfremgang som følge av god vekst innen abonnementsinntektene og trykkinntektene, noe bedre utvikling innen annonseinntektene, og god […]

Annonsesvikt gir svakere resultat for Polaris

Polaris Media er det ledende mediehuset fra Nordfjord til Finnmark med 34 mediehus, fem trykkerier og i alt 1200 ansatte. Resultatene for første kvartal 2016 viser et driftsresultat på 7 millioner kroner i mediekonsernet. Dette er en nedgang på 62 prosent sammenlignet med første kvartal i 2015, hvor konsernet kunne vise til et resultat på 19 […]