Tags: preging


Færre trykksaker men mer bling

I en artikkel i det nyeste Print Power magasinet går det frem at markedsføring i trykte medier er synkende, men kundene er ofte villige til å betale mye for de mer avanserte effektene. Trenden er at når trykksaker først brukes som virkemiddel, så får de en mer betydningsfull rolle, ikke minst for å styrke og bygge merkevarer. […]