Tags: reklameblokkering


Nettannonser blokkeres stadig mer

Tall fra Sverige viser at 31 prosent av alle menn nå blokkerer nettannonser, mens 18 prosent av alle kvinner gjør det samme. I Norge har 16 prosent av befolkningen, altså nærmere 800 000 av oss, lastet ned et program som blokkerer nettannonser, ifølge TNS Gallups. Det finnes flere forskjellige programmer som kan installeres på forskjellige […]