Tags: rekruttering


Visutech forsterker

Leverandøren av digitaltrykkløsninger, Visutech, forsterker og ekspanderer sin virksomhet med to nyansettelser.

Grafisk bransje i Sverige trenger årlig 300 nye medarbeidere

Arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen i Sverige har i løpet av våren gjennomført en spørreundersøkelse blant sien medlemsbedrifter for å sjekke ut rekrutteringsbehovet. Undersøkelsen viser at behovet for nye medarbeidere vil ligge rundt 300 per år. Halvparten av de 300 vil bli rekruttert til nye tjenester. Det vil si at det er stillinger som ikke eksisterer i […]