Tags: rotasjon


Blekk er alltid billigst

Å trykke 1000 eks. av Sign&Print tar fire timer i Canons i300 arkpresse og halve tiden i rotasjon. Men i arkpressen har du flere innmatningsskuffer og kan få ferdige blader direkte, med omslag trykt på tykkere papir, ut av pressen. Når vi trykker Sign&Print i rotasjon, ble først omslaget trykt på tykkere papir. Deretter byttet man papirrullen til […]

Ålgård Offset handlet på Drupa

På Drupamessen skrev Ålgård Offset as avtale med Coloro as om kjøp av ny Komori Rotasjon. Maskinen er en 16 sider Heatset, System 38, – med alt av ny tilgjengelig automatikk. Med denne investeringen vil Ålgård Offset as disponere totalt 4 Rotasjoner. Denne vil bli instalert på Ålgård våren 2017 i et påbegynt nybygg. Totalinnvestering med ny maskin […]