Tags: Roxrud


Fagtrykk Idé kjøper reklamehus

Onsdag ble det klart at Fagtrykk Idé AS kjøper alle aksjene i Reklamehuset Roxrud AS. Selskapene skal nå slås sammen. – Det har vært flere virksomheter som gjerne har villet kjøpe opp eller slå seg sammen med Reklamehuset Roxrud, men vi har valgt Fagtrykk Idé som den mest relevante kjøperen. – De har et godt […]