Tags: Sonora


Kodak åpner ny produksjonslinje

Kodaks anlegg i Georgia, USA, kommer til å starte opp produksjon av Kodak Sonoras prosessfrie trykkplater. Ifølge selskapet har mer enn 2700 trykkerier verden rundt begynt å benytte platene, og denne økte etterspørselen er årsaken til oppstart av den nye produksjonslinjen. – Åpningen av den nye produksjonslinjen holder oss på banen mot vårt mål om å hjelpe trykkerier til å bli mer […]