Tags: Steve Lister


HP kaffemøter og webinarer inspirerer til nye forretningsmodeller

Enhver printvirksomhet bør ha bærekraft som kjernen i deres forretningsdrift. For å styrke dette fokuset avholder HP en rekke online ”kaffemøter” og webinarer, hvor forskjellige prominente bransjefolk gir inspirasjon til hvordan man griper dette an.