Tags: valgkampmateriell


Valget gir trykkeoppdrag

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 avholdes mandag 14. september 2015, og i forkant av dette har valget positive ringvirkninger for trykkerinæringen. Alle partier satser på trykt valgkampmateriell på papir, det være seg flyere, partiprogrammer, brosjyrer og plakater. Til selve valget kommer valgkort, temmesedler og konvolutter. Partiene er behjelpelige med å tilrettelegge lokal trykking for sine lokallag. […]