Kvantumsrabatt eller kryss-subsidiering?

PUBLISERT: 19 januar 2006
OPPDATERT: 21 mars

– Slik Postens priser på dette produktet er i dag kan de umulig dekke de reelle kostnadene. Jeg kan ikke forstå at Postens sluttpriser ut til kunde både kan inkludere konvolutter og trykking – og i tillegg dekke portokostnadene, sier Jøran Aulin-Jansson, selv daglig leder i konvolutt-trykkeriet Jansson & Bjelke as og leder av Viskom Øst. Etter Aulin-Janssons mening kan de lave prisene bety at Posten subsidiserer konvoluttene og/eller trykkingen med portopenger. Viskoms direktør Pål Stephensen kan bekrefte at organisasjonen har klaget forholdet inn for Konkurransetilsynet. – I vår klage anfører vi særlig tre punkter, forteller Stephensen: – Vi hevder at tilbudets totale pris ikke dekker ordinær porto- og konvoluttkostnad med trykk av logo, og at det derfor kan foreligge et tilfelle av kryss-subsidiering. Vi hevder videre at portokostnadene må ta utgangspunkt i ordinær porto og ikke porto frankert med maskin. Endelig hevder vi at Posten bedriver ulogisk prissetting ved salg av konvolutter fordi det i enkelte tilfeller blir en lavere totalkostnad ved å bestille større mengder konvolutter enn mindre, uttaler han. Seksjonssjef Geir Pettersen i Konkurransetilsynet kan bekrefte at tilsynet har mottatt omfattende materiale fra Posten. – Dette skal sammenstilles og analyseres de nærmeste ukene. Vi forventer å kunne se i hvilken retning saken utvikler seg i løpet av et par uker, men det endelige svaret vil ta noe lenger tid, sier han. Vi har også bedt Posten om en kommentar, men informasjonssjef Merete Bergeland Jebsen svarer at så lenge konkurransetilsynet har klagen under behandling, ønsker Posten ikke å kommentere den. Les hele artikkelen i AGIs januarutgave!

Les videre

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

For få utdannes – "Situasjonen begynner å bli kritisk"

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Stibo kjøper trykkeri ut av konkursbo

Danske Stibo Completes administrerende direktør Søren Henriksen forklarer i et intervju med Sign & Print hva dette vil bety.
Soren-Henriksen

Siste nytt

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

30-årsjubilanten investerer i fremtiden: "Mitt livsverk"

Med lokaler midt i Oslo sentrum er digitaltrykkeriet In-Trykk tett på mange store bedrifter som trenger trykketjenester.
– Jeg har blitt litt av en hustrykker for bedriftene på gata, sier eier Yalcin Ucarli.
IN Konica

Åpent hus med tema "foliering av kjøretøy"

Torsdag 20. juni inviterer Spandex til åpent hus i Larvik. Foliering av kjøretøy er tema for dagen og det blir demonstrasjon av foliering og nye produkter.
Spandex folie