Kvantumsrabatt eller kryss-subsidiering?

– Slik Postens priser på dette produktet er i dag kan de umulig dekke de reelle kostnadene. Jeg kan ikke forstå at Postens sluttpriser ut til kunde både kan inkludere konvolutter og trykking – og i tillegg dekke portokostnadene, sier Jøran Aulin-Jansson, selv daglig leder i konvolutt-trykkeriet Jansson & Bjelke as og leder av Viskom Øst. Etter Aulin-Janssons mening kan de lave prisene bety at Posten subsidiserer konvoluttene og/eller trykkingen med portopenger. Viskoms direktør Pål Stephensen kan bekrefte at organisasjonen har klaget forholdet inn for Konkurransetilsynet. – I vår klage anfører vi særlig tre punkter, forteller Stephensen: – Vi hevder at tilbudets totale pris ikke dekker ordinær porto- og konvoluttkostnad med trykk av logo, og at det derfor kan foreligge et tilfelle av kryss-subsidiering. Vi hevder videre at portokostnadene må ta utgangspunkt i ordinær porto og ikke porto frankert med maskin. Endelig hevder vi at Posten bedriver ulogisk prissetting ved salg av konvolutter fordi det i enkelte tilfeller blir en lavere totalkostnad ved å bestille større mengder konvolutter enn mindre, uttaler han. Seksjonssjef Geir Pettersen i Konkurransetilsynet kan bekrefte at tilsynet har mottatt omfattende materiale fra Posten. – Dette skal sammenstilles og analyseres de nærmeste ukene. Vi forventer å kunne se i hvilken retning saken utvikler seg i løpet av et par uker, men det endelige svaret vil ta noe lenger tid, sier han. Vi har også bedt Posten om en kommentar, men informasjonssjef Merete Bergeland Jebsen svarer at så lenge konkurransetilsynet har klagen under behandling, ønsker Posten ikke å kommentere den. Les hele artikkelen i AGIs januarutgave!

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


En stor del blir igjen hos Skipnes

Tekst: Peter Ollén | Foto: Pressebilder / Skipnes

Skipnes Holding har solgt etikettdelen till Ettiketto. Men den tradisjonelle grafiske produksjonen, i Skipnes Kommunikasjon, blir igjen hos de gamle eierne og planlegges å vokse personalmessig med 25 prosent når Trondheimsfirmaet flytter inn i helt nybygde lokaler til sommeren.

Publisert av: