Aller Trykk holder stillingen

PUBLISERT: 25 april 2007
OPPDATERT: 21 mars

Avisen Varingen melder at Aller Trykk nådde en omsetning på 331 millioner kroner i fjor, mot 332 millioner året før. Sett i lys av at prisene ble redusert i forhold til året før, er rotasjonstrykkeriet i Nittedal godt fornøyd med resultatet. Aller Trykk konkurrerer mot det europeiske markedet, hvor blant annet lønningene er lavere enn hos norske arbeidstakere. Da bedriften reforhandlet en del av sine avtaler i fjor, måtte de redusere prisene tilsvarende netto ti millioner kroner lavere enn året før, for å henge med i markedet. Investering i bedrifttes nye Roland rotasjonspresse oppgis som en medvirkende årsak til at driftsresultatet for fjoråret var på 7,6 millioner kroner – mot 21,4 millioner kroner i 2005. Administrerende direktør Trond Bøe ser imidlertid lyst på situasjonen. – Resultatet for 2006 er dårligere enn for 2005, men som budsjettert. Vi er svært godt fornøyd med vår nye presse, og følger budsjettene så langt i år, forteller han til Varingen. Avisen opplyser at den nye trykkmaskinen kostet om lag 80 millioner kroner og økte kostnader og avskrivninger i regnskapsåret med cirka ti millioner kroner. Bedriften hadde 323 millioner kroner i rene driftskostnader, hvorav 187 millioner kroner er varekostnader og 76 millioner kroner er lønnskostnader.

Les videre

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

For få utdannes – "Situasjonen begynner å bli kritisk"

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Stibo kjøper trykkeri ut av konkursbo

Danske Stibo Completes administrerende direktør Søren Henriksen forklarer i et intervju med Sign & Print hva dette vil bety.
Soren-Henriksen

Siste nytt

Styrker seg med mer effektiv arkpresse

ETN Grafisk har en stor produksjon av personaliserte trykksaker til begravelser. Et oppdrag som krever en stabil og pålitelig maskinpark. Nylig byttet trykkeriet i Skien ut en av sine tre Ricoh-linjer med den nye Pro C9500-modellen som ble sluppet i fjor høst.
ETN Ricoh 3

Canon på Drupa: "En arena for å stake ut en ny kurs"

Canon Norge kommer til å ha ansatte på stedet under alle messedager. Sign&Print spurte Magnus Blegen, direktør for produksjon, om forventningene til årets Drupa.
Til Canon - del 1

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280