Ferske og kompetente fra HiG

PUBLISERT: 28 juni 2007
OPPDATERT: 21 mars

Torsdag 7. juni 2007 avholdt Høgskolen i Gjøvik avgangsutstilling for Bachelor i mediedesign og fremføring av hovedprosjekter for Bachelor i mediemanagement. Avgangsstudentene ved Mediedesign stilte ut praktiske designprosjekter som de har jobbet med i løpet av de tre studieårene ved skolen. Studiet Bachelor i mediedesign er en estetisk-kommunikativ utdanning innen visuell kommunikasjon med fokus på typografi og skrift og brukskvalitet i digitale medier. Ved uteksaminering har studentene en portefølje av praktiske designløsninger som bokdesign, tidsskriftdesign, webdesign, bedriftsprofilering og annet har studentene også hatt tekniske fag som multimedieproduksjon og fargestyring, samfunnsfag (som prosjektstyring, medierett og markedsføring) og humaniorafag som fotografihistorie, typografihistorie og designhistorie. Mediemanagement Avgangsstudentene ved Mediemanagement fremførte hovedprosjekter hvor mediebedrifter fra hele landet har vært eksterne oppdragsgivere. Studiet Bachelor i mediemanagement avløste forøvrig fire år siden HiGs grafiske ingeniørstudium for fire år siden, og inneholder tekniske mediefag som informasjons- og publiseringsteknologi, trykksaksproduksjon og multimedieproduksjon, økonomi- og ledelsesfag samt markedsføringsfag. Det ble også avholdt et velbesøkt mini-seminar om fargestyring og omvisning på høgskolens fargelaboratorium samme dag, får vi vite fra HiG. Bildet: Her studerer førsteamanuensis i fotografihistorie Roger Erlandsen mappen til avgangsstudent og nyslått Bachelor i Mediedesign ved Høgskolen i Gjøvik, Anna Hauge Nordnes.

Les videre

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

For få utdannes – "Situasjonen begynner å bli kritisk"

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Stibo kjøper trykkeri ut av konkursbo

Danske Stibo Completes administrerende direktør Søren Henriksen forklarer i et intervju med Sign & Print hva dette vil bety.
Soren-Henriksen

Siste nytt

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

30-årsjubilanten investerer i fremtiden: "Mitt livsverk"

Med lokaler midt i Oslo sentrum er digitaltrykkeriet In-Trykk tett på mange store bedrifter som trenger trykketjenester.
– Jeg har blitt litt av en hustrykker for bedriftene på gata, sier eier Yalcin Ucarli.
IN Konica

Åpent hus med tema "foliering av kjøretøy"

Torsdag 20. juni inviterer Spandex til åpent hus i Larvik. Foliering av kjøretøy er tema for dagen og det blir demonstrasjon av foliering og nye produkter.
Spandex folie