Endelig fast skift i helgene!

I begynnelsen av desember ble det oppnådd enighet mellom Fellesforbundet og NHO Grafisk, slik at bedriftene nå kan innføre fast skift i helgene. Dermed kan bedriftene utvide driftstiden på like vilkår med utenlandske konkurrenter. – Et annet resultat ville vært katastrofalt for bransjen her i landet, sier daglig leder for Norprint Rotasjon i Stavanger, Rolv Johnsen, som blant annet redegjorde for den vanskelige skift-situasjonen i sitt foredrag på årets Landsmøte i NHO Grafisk i august. – Nå har vi omsider fått likere vilkår i forhold til våre konkurrenter i de andre landene. Det gjør det mulig for oss å være en konkurransedyktig leverandør også i tiden fremover, sier Johnsen. Avtalen har enorm betydning for fremtidsutsiktene til mange av NHO Grafisks medlemsbedrifter, og det er særlig rotasjonsbedriftene og de store arktrykkeriene som berøres. Seminar bidro til enighet
Den historiske avtalen ble inngått etter lengre tids forhandlinger. Det ble i forrige uke arrangert et seminar hvor det ble satt fokus på betydningen å avtalefeste muligheten for helgeskift og de alvorlige konsekvensene hvis en slik ordning nå ikke innføres her i landet. Seminaret ble arrangert av partene i fellesskap. 12 bedrifter med representanter fra både ledelse og tillitsvalgte, samt noen representanter fra administrasjonen i NHO Grafisk og Fellesforbundet deltok. 

Seminaret var vellykket og allerede etter første dag på konferansen åpnet representantene fra Fellesforbundet for å diskutere vilkårene for et slikt helgeskift. Partene ble der enige om å starte denne diskusjonen 4. desember. 

Avtalen 
Avtalen forutsetter lokal enighet. Bedriftene kan altså ikke iverksette helgskift hvis klubben ikke samtykker i det. Dessuten må de lokale partene diskutere størrelsen på skifttillegget. Skifttillegget skal være minst 50 prosent av hustes grunnlønn for fagarbeidere. Skifttilleggene vil altså bli forskjellig fra bedrift til bedrift, på samme måte som nattskifttillegget. 

Avtalen trer i kraft 1. februar 2008. Partene legger opp til at den vil bli tatt inn i de grafiske overenskomstene ved tariffrevisjonen våren 2008.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


En stor del blir igjen hos Skipnes

Tekst: Peter Ollén | Foto: Pressebilder / Skipnes

Skipnes Holding har solgt etikettdelen till Ettiketto. Men den tradisjonelle grafiske produksjonen, i Skipnes Kommunikasjon, blir igjen hos de gamle eierne og planlegges å vokse personalmessig med 25 prosent når Trondheimsfirmaet flytter inn i helt nybygde lokaler til sommeren.

Publisert av: