Stadig flere lærlinger

PUBLISERT: 13 februar 2008
OPPDATERT: 21 mars

Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon opplevde i 2007 større etterspørsel etter lærlinger enn på mange år. Nærmere 80 lærlinger er nå tilknyttet senteret – en vekst på ca. 20 prosent fra året før. Faglig leder Rolf Wesenberg kommenterer at veksten er særlig sterk innenfor mediegrafiker-faget. Det er mange ungdommer som ønsker å ta svennebrev i en mediebedrift i det sentrale Østlandsområdet. Et skår i gleden er at det er vanskelig å rekruttere lærlinger til trykk, selv om etterspørselen fra bedriftene for øyeblikket er stor. – Vi iverksetter nå en rekke tiltak for å få tak i ungdom med teknisk interesse og praktiske ferdigheter. Målet er at vi skal klare 10 nye lærekontrakter innenfor trykk i løpet av 1. halvår, avslutter Wesenberg. Styret i Opplæringssenteret har igjennom fjoråret hatt fokus på konsentrasjon og ytterligere forbedring av virksomhetsområdene fagopplæring og vikarformidling. Dette, sammen med kostnadsreduserende tiltak, resulterte i en omsetningsvekst på 4 % og en driftsmargin på ca.10 %, forteller daglig leder Terje Overgård.

Les videre

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

For få utdannes – "Situasjonen begynner å bli kritisk"

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Stibo kjøper trykkeri ut av konkursbo

Danske Stibo Completes administrerende direktør Søren Henriksen forklarer i et intervju med Sign & Print hva dette vil bety.
Soren-Henriksen

Siste nytt

Styrker seg med mer effektiv arkpresse

ETN Grafisk har en stor produksjon av personaliserte trykksaker til begravelser. Et oppdrag som krever en stabil og pålitelig maskinpark. Nylig byttet trykkeriet i Skien ut en av sine tre Ricoh-linjer med den nye Pro C9500-modellen som ble sluppet i fjor høst.
ETN Ricoh 3

Canon på Drupa: "En arena for å stake ut en ny kurs"

Canon Norge kommer til å ha ansatte på stedet under alle messedager. Sign&Print spurte Magnus Blegen, direktør for produksjon, om forventningene til årets Drupa.
Til Canon - del 1

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280