Stadig flere lærlinger

Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon opplevde i 2007 større etterspørsel etter lærlinger enn på mange år. Nærmere 80 lærlinger er nå tilknyttet senteret – en vekst på ca. 20 prosent fra året før. Faglig leder Rolf Wesenberg kommenterer at veksten er særlig sterk innenfor mediegrafiker-faget. Det er mange ungdommer som ønsker å ta svennebrev i en mediebedrift i det sentrale Østlandsområdet. Et skår i gleden er at det er vanskelig å rekruttere lærlinger til trykk, selv om etterspørselen fra bedriftene for øyeblikket er stor. – Vi iverksetter nå en rekke tiltak for å få tak i ungdom med teknisk interesse og praktiske ferdigheter. Målet er at vi skal klare 10 nye lærekontrakter innenfor trykk i løpet av 1. halvår, avslutter Wesenberg. Styret i Opplæringssenteret har igjennom fjoråret hatt fokus på konsentrasjon og ytterligere forbedring av virksomhetsområdene fagopplæring og vikarformidling. Dette, sammen med kostnadsreduserende tiltak, resulterte i en omsetningsvekst på 4 % og en driftsmargin på ca.10 %, forteller daglig leder Terje Overgård.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *