Viser hva utskriftene koster

PUBLISERT: 27 oktober 2008
OPPDATERT: 21 mars

canon_utskrift1.jpg

Canons nye utskriftsverktøy kalkulerer hva utskriftene faktisk koster. Dermed bør det også være lettere å velge produksjon utenfor eget hus.

Mange av skriverleverandørene tilbyr løsninger der utskriftene lagres på en utskriftsserver, og ikke produseres før brukeren identifiserer seg ved en fysisk skriver. Fordelene er flere, blant annet fører det til at færre utskrifter blir gjenglemt på skriverrommet, og at konfidensiell informasjon ikke blir liggende åpent tilgjengelig. For brukeren betyr det også at han enkelt kan velge den skriveren som passer oppgaven, og foreta endringer for jobben der, uten å forholde seg til ulike skriverdrivere.

Canons løsning i denne klassen heter uniFLOW Output Manager 4.0, der verktøyet MyPrintAnywhere muliggjør enhetsuavhengig utskrift. Programmet har også et nytt verktøy som kalkulerer kostnaden av hver utskriftsjobb. Verktøyet sier i fra til brukeren om det finnes alternative måter å skrive ut på som er billigere. Dermed får brukerne en større forståelse for utskriftskostnader. Det blir også enklere å velge det riktige og mest kostnadseffektive utskriftsalternativet for hver enkelt jobb. Verktøyet sier neppe noe om hva det koster å produsere opplaget hos et trykkeri, men kan likevel føre til at det blir lettere å velge ekstern produksjon. Når brukeren ser den faktiske kostnaden ved å produsere i eget hus, blir det også lettere å foreta prissammenligninger med eksterne leverandører.

Les videre

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

For få utdannes – "Situasjonen begynner å bli kritisk"

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Stibo kjøper trykkeri ut av konkursbo

Danske Stibo Completes administrerende direktør Søren Henriksen forklarer i et intervju med Sign & Print hva dette vil bety.
Soren-Henriksen

Siste nytt

Styrker seg med mer effektiv arkpresse

ETN Grafisk har en stor produksjon av personaliserte trykksaker til begravelser. Et oppdrag som krever en stabil og pålitelig maskinpark. Nylig byttet trykkeriet i Skien ut en av sine tre Ricoh-linjer med den nye Pro C9500-modellen som ble sluppet i fjor høst.
ETN Ricoh 3

Canon på Drupa: "En arena for å stake ut en ny kurs"

Canon Norge kommer til å ha ansatte på stedet under alle messedager. Sign&Print spurte Magnus Blegen, direktør for produksjon, om forventningene til årets Drupa.
Til Canon - del 1

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280