SIDA og WAN-IFRA samarbeider om medieutvikling

SIDA og WAN-IFRA har inngått en ambisiøs strategisk samarbeidsavtale. Målet er å fremme medieutviklingen og pressefriheten i verden. Avtalen er SIDAs første store samarbeidsavtale med en privat organisasjon. Ifølge de to organisasjonene vil WAN-IFRAs posisjon og kompetanse være en sterkt medvirkende kraft i arbeidet. Sammen skal de to organisasjonene prøve ut nye verktøy og metoder for effektiv medieutvikling, som i neste ledd kan påvirke ytringsfriheten og demokratibevegelser. Blant de felles aktivitetene som organisasjonene vil samarbeide om, finner vi finansieringsprogrammer i utviklingsland. Arbeidet i disse landene vil ifølge de to aktørene omfatte forretningsstrategier for uavhengige medieselskaper, også i land uten demokratisk valgt ledelse. I tillegg har organisasjonene fokus på metoder for å støtte opp under pressefrihet og retten til informasjonsutveksling.

Selskapene melder også at de vil støtte tiltak som fokuserer på kvinners lederskap i medieorganisasjoner. Dette forsterkes gjennom et utvekslingsprogram mellom svenske kvinnelige ledere i aviser og dere afrikanske kolleger.

– Samarbeid med WAN-IFRA er et nytt strategisk steg for å fremme demokrati og ytringsfrihet, uttaler Anders Nordström, SIDAs generaldirektør. – Styrking av ledelse og økonomisk uavhengighet i mediesektoren er svært viktig for å gi innbyggerne innsyn i politiske prosesser og beslutningsprosesser. Det er bare hundre prosent uavhengighet som kan sikre medienes rolle som vaktbikkje.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Samarbeidet mellom Koenig & Bauer og Durst bærer frukter

Tekst: Søren Winsløw | Foto: Pressefoto

Koenig & Bauer Durst GmbH hadde nylig verdenspremiere på den moduloppbygde VariJET 106. Det er en digital arkmaskin for kartongmarkedet. Den er, som firmanavnet antyder, utviklet i et fellesskap mellom trykkerileverandøren Koenig & Bauer og Rolls Roycen blant storformatprintere – Durst.

Publisert av: 

Future Book Forum 2021: Transformering av den trykte boken gjennom bærekraftig innovasjon

Tekst: Søren Winsløw | Foto: Pressebilde

Bærekraft blir viktigere og viktigere for alle aktører i bokbransjen. Med det økte fokuset på bærekraft handler årets Canon Future Book Forum om å fremme bærekraftig innovasjon i alle deler av forlagsbransjen – fra hvordan bøker produseres, distribueres og er tilgjengelige for deres avtrykk på vår hverdag.

Publisert av: 

Fra glade gubber til e-handel

Tekst: Peter Ollén | Foto: Pressebilde

System for virkelig å kunne e-handle med trykksaker. Og da også komplekse former for emballasje. Det er dette det tyske selskapet Cloudlab gjør i år. Dette raskt voksende selskapet – fra 50 ansatte i vår til 75 nå – brukes av de tyske nettrykkeriene, samt trykkerier rundt om i verden og siden en tid tilbake nå også flere steder i Skandinavia.

Publisert av: