Bong i tøft marked

Bongs omsetning i tredje kvartal oppgis å være SEK 418 millioner. Svekkelsen av euro påvirket konsernets omsetning negativt, men justert for valutakursendringer økte omsetningen med 9 prosent sammenlignet med 2009. Salget av Propac økte med 22 prosent, og selskapet melder at ordreinngangen for fjerde kvartal av gaveposer og polstrede poser har vært tilfredsstillende.

Resultatet ble svekket med rundt 1 million kroner i perioden på grunn av omstillingskostnader i de nordiske landene, og med rundt 15 millioner svenske kroner knyttet til transaksjonskostnader i forbindelse med fusjonen med Hamelins konvoluttdivisjon. Endringer i ferdigvarelageret påvirket resultatet i negativ retning med om lag 1 million SEK. Resultat endte til slutt på -18 millioner svenske kroner.

Bong opplyser at etterspørselen i det europeiske konvoluttmarkedet ble svekket betydelig i perioden, sammenlignet med første halvår. Tilpasning av lagerbeholdningene hos flere av kundene har påvirket etterspørselen negativt. Bongs vurdering er at volumene i markedet var noe lavere enn tilsvarende kvartal i 2009.

– Når vi nå slås sammen med Hamelins konvoluttaktiviteter, skaper vi et sterkt selskap som er sterkt posisjonert for den nye markedssituasjonen, heter det fra selskapet. De mener at de to selskapenes salgsorganisasjoner, tilstedeværelse i markedet og produksjonsressurser i stor grad utfyller hverandre. – Det nye selskapet, som vil hete Bong, har en unik styrke fordi det er til stede i de store markedene i England, Frankrike, Tyskland og Norden. Med en omsetning på omtrent 3,5 milliarder svenske kroner får Bong en stabil plattform for å tilby kundene god service og møte nye kundebehov, samt fortsette å utvikle den raskt voksende Propac-porteføljen, poengteres det fra Bong.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


En ”doldis” er den største skiltmakeren

Tekst: Peter Ollén | Foto: Peter Ollén

De største skiltene. Og de minste. Bokstaver som er oppbygde hver for seg med bakgrunnsbelysning. Eller en duk på 25 kvadratmeter som spenner over en hel fasade. Tre, metall, akryl. Spesialistkunnskap om sveising og belysning. Og om vindens krefter. Det er bara en del av den kunnskapen som Signtronic besitter.

Publisert av: 

Packnorth: Canon LabelStream 4000 vises for messepublikum

Tekst: Bo Wallteg | Foto: Canon

Canon brenner alt kruttet sitt på en enkelt maskin under Packnorth 10. – 12. mai. Canon LabelStream 4000, en spennende etikettpresse lansert i 2019, har nå begynt å finne veien til markeder i Europa. Norden er fortsatt et uberørt område, men Canon håper å legge grunnlaget for fremtidige installasjoner via Packnorth.

Publisert av: