Bong i tøft marked

Bongs omsetning i tredje kvartal oppgis å være SEK 418 millioner. Svekkelsen av euro påvirket konsernets omsetning negativt, men justert for valutakursendringer økte omsetningen med 9 prosent sammenlignet med 2009. Salget av Propac økte med 22 prosent, og selskapet melder at ordreinngangen for fjerde kvartal av gaveposer og polstrede poser har vært tilfredsstillende.

Resultatet ble svekket med rundt 1 million kroner i perioden på grunn av omstillingskostnader i de nordiske landene, og med rundt 15 millioner svenske kroner knyttet til transaksjonskostnader i forbindelse med fusjonen med Hamelins konvoluttdivisjon. Endringer i ferdigvarelageret påvirket resultatet i negativ retning med om lag 1 million SEK. Resultat endte til slutt på -18 millioner svenske kroner.

Bong opplyser at etterspørselen i det europeiske konvoluttmarkedet ble svekket betydelig i perioden, sammenlignet med første halvår. Tilpasning av lagerbeholdningene hos flere av kundene har påvirket etterspørselen negativt. Bongs vurdering er at volumene i markedet var noe lavere enn tilsvarende kvartal i 2009.

– Når vi nå slås sammen med Hamelins konvoluttaktiviteter, skaper vi et sterkt selskap som er sterkt posisjonert for den nye markedssituasjonen, heter det fra selskapet. De mener at de to selskapenes salgsorganisasjoner, tilstedeværelse i markedet og produksjonsressurser i stor grad utfyller hverandre. – Det nye selskapet, som vil hete Bong, har en unik styrke fordi det er til stede i de store markedene i England, Frankrike, Tyskland og Norden. Med en omsetning på omtrent 3,5 milliarder svenske kroner får Bong en stabil plattform for å tilby kundene god service og møte nye kundebehov, samt fortsette å utvikle den raskt voksende Propac-porteføljen, poengteres det fra Bong.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Fra glade gubber til e-handel

Tekst: Peter Ollén | Foto: Pressebilde

System for virkelig å kunne e-handle med trykksaker. Og da også komplekse former for emballasje. Det er dette det tyske selskapet Cloudlab gjør i år. Dette raskt voksende selskapet – fra 50 ansatte i vår til 75 nå – brukes av de tyske nettrykkeriene, samt trykkerier rundt om i verden og siden en tid tilbake nå også flere steder i Skandinavia.

Publisert av: 

Jobben med holdbarhet: Slik opplever firmaer det

Tekst: Claes Nordström |

56 prosent av de spurte europeiske selskapene synes det er vanskelig å gjøre grønne investeringer fordi andre forretningsproblemer blir sett på som mer krevende. Og bare en tredjedel av bedriftslederne ser den digitale transformasjonen som en muliggjører for mer bærekraftig forretningspraksis. Dette kommer frem i en ny Ricoh-studie.

Publisert av: 

Digital etikett- og emballasjeløsning fra A-Å fra Konica Minolta

Tekst: Lis Lykke | Foto: Pressebilder

Etiketter og emballasje er de to vekstområdene som i dag er i den grafiske bransjen. Hos Konica Minolta har de satt sammen noen forslag til hvordan trykkerier kan bli en del av den positive utviklingen, ikke bare med en etikettskriver, men med hele løsningen.

Publisert av: 

Digitale etiketter i kulturhus

Tekst: Peter Ollén | Foto: Peter Ollén

For fem år siden var all etikettrykking hos Totaltrykk med offset og flexo. Mindre opplag og behovet for fleksibilitet førte til den første digitale etikettmaskinen i 2017. I sommer var det på tide med neste generasjon Konica Minolta-maskin – 40 prosent raskere og mer fleksibel. Sign & Print besøkte trykkeriet.

Publisert av: 

BK Dekorima: Satser stort på skilt

Tekst: Peter Ollén | Foto: Peter Ollén

– Hvert år ser vi på de store jobbene vi har gjort og tenker: Hva skal vi gjøre neste år? Da er det alltid nye, minst like store jobber. Så mens andre sliter, klarte vi å øke salget med 60 prosent i første halvår 2021, sier daglig leder Arne Nybo i BK Dekorima i Sandefjord. […]

Publisert av: 

«99% av forespørsler på e-post er bortkastet tid»

Tekst: Søren Winsløw | Foto: Søren Winsløw

Anders Rehhoff, eier av trykkeriet A.R.T. i Skanderborg i Danmark gidder ikke å bruke tid på å besvare e-posthenvendelser fra ukjente kunder. Han rusler heller rundt i det lokale industriområdet en solfylt solskinnsdag og innhenter bestillinger.

Publisert av: