Bong i tøft marked

Bongs omsetning i tredje kvartal oppgis å være SEK 418 millioner. Svekkelsen av euro påvirket konsernets omsetning negativt, men justert for valutakursendringer økte omsetningen med 9 prosent sammenlignet med 2009. Salget av Propac økte med 22 prosent, og selskapet melder at ordreinngangen for fjerde kvartal av gaveposer og polstrede poser har vært tilfredsstillende.

Resultatet ble svekket med rundt 1 million kroner i perioden på grunn av omstillingskostnader i de nordiske landene, og med rundt 15 millioner svenske kroner knyttet til transaksjonskostnader i forbindelse med fusjonen med Hamelins konvoluttdivisjon. Endringer i ferdigvarelageret påvirket resultatet i negativ retning med om lag 1 million SEK. Resultat endte til slutt på -18 millioner svenske kroner.

Bong opplyser at etterspørselen i det europeiske konvoluttmarkedet ble svekket betydelig i perioden, sammenlignet med første halvår. Tilpasning av lagerbeholdningene hos flere av kundene har påvirket etterspørselen negativt. Bongs vurdering er at volumene i markedet var noe lavere enn tilsvarende kvartal i 2009.

– Når vi nå slås sammen med Hamelins konvoluttaktiviteter, skaper vi et sterkt selskap som er sterkt posisjonert for den nye markedssituasjonen, heter det fra selskapet. De mener at de to selskapenes salgsorganisasjoner, tilstedeværelse i markedet og produksjonsressurser i stor grad utfyller hverandre. – Det nye selskapet, som vil hete Bong, har en unik styrke fordi det er til stede i de store markedene i England, Frankrike, Tyskland og Norden. Med en omsetning på omtrent 3,5 milliarder svenske kroner får Bong en stabil plattform for å tilby kundene god service og møte nye kundebehov, samt fortsette å utvikle den raskt voksende Propac-porteføljen, poengteres det fra Bong.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Print Against War: Gir støtte til Ukraina

Tekst: Roger Stormo | Foto: Pressefoto

Initiativet «Print Against War» oppfordrer trykkerier og formidlere, utgivere, influensere og leverandører til trykkeri- og emballasjeindustrien om å gå sammen for å støtte sine kolleger i Ukraina i denne utrolig vanskelige tiden. Du kan f.eks. legge inn muligheten til frivillige donasjoner i nettbutikken din.

Publisert av: 

EFI lanserer fem nye digitale front-ends til Konica Minoltas maskiner

Tekst: Søren Winsløw | Foto: Pressefoto

Electronics For Imaging (EFI) lanserer fem nye EFI Fiery digitale grensesnitt (DFE) basert på den nyeste Fiery-plattformen, Fiery FS500 Pro. Konica Minolta vil være den første til å integrere dem med sine produksjonsmaskiner på grunn av deres mangeårige samarbeid med EFI.

Publisert av: 

Ny digitalpresse til In-Trykk automatiserer produksjonen ytterligere

Tekst: Roger Stormo | Foto: Pressebilder

In-Trykk er et lite og tradisjonsrikt printsenter lokalisert sentralt i Oslo. De leverer digitaltrykk i alle formater til en lojal kundemasse i sitt nærområde – som kan være ganske stort. Firmaene ligger tett i tett i sentrale Oslo og de trenger printtjenester fortøpende.

Publisert av: