Aftenposten får FO-kritikk for telefonsalg

Nyttig lærdom for alle som prøver å selge per telefon: Aftenposten tilbyr russen å tjene penger ved å ringe venner og kjente for å selge korttidsabonnement på avisen. Oppringningene skjer til telefonnumre russen selv har i sitt register, og telefonnumrene sjekkes ikke opp mot Reservasjonsregisteret. Forbrukerombudet mener at dette er et brudd på markedsføringsloven og har bedt Aftenposten rydde opp.

Det følger av markedsføringsloven at den som skal drive telefonsalg skal “vaske” listene sine mot Reservasjonsregisteret før de ringer. Dette skal forhindre at næringsdrivende ringer til forbrukere som har reservert seg mot telefonsalg i Reservasjonsregisteret.

– Ettersom det er russen som skaffer telefonnumrene, stilte vi spørsmål ved om ringelistene vaskes mot Reservasjonsregisteret før oppringning, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Aftenposten har svart at etter deres oppfatning handler russen som privatpersoner ved oppringningen. Dermed er de ikke næringsdrivende. Derfor mente de at salget ikke var omfattet av markedsføringsloven og at vasking av listene mot Reservasjonsregisteret ikke var nødvendig.

– Dette er ikke riktig forståelse av loven, sier Nergård. Når noen handler i en næringsdrivendes navn, eller på dennes vegne, anses vedkommende som næringsdrivende i lovens forstand og må følge lovens bestemmelser.

Som følge av Forbrukerombudets henvendelse, har Aftenposten nå iverksatt vasking av ringelistene som russen har med seg.

– Klager til oss viser at forbrukerne reagerer sterkt når deres reservasjoner mot telefonsalg ikke blir respektert. Forbrukerne skal slippe å motta markedsføring og salgshenvendelser når de uttrykkelig har frabedt seg dette. Derfor er det viktig at de næringsdrivende har gode rutiner for vask mot Reservasjonsregisteret, og ikke omgår regelverket, sier Nergård.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Print Against War: Gir støtte til Ukraina

Tekst: Roger Stormo | Foto: Pressefoto

Initiativet «Print Against War» oppfordrer trykkerier og formidlere, utgivere, influensere og leverandører til trykkeri- og emballasjeindustrien om å gå sammen for å støtte sine kolleger i Ukraina i denne utrolig vanskelige tiden. Du kan f.eks. legge inn muligheten til frivillige donasjoner i nettbutikken din.

Publisert av: 

EFI lanserer fem nye digitale front-ends til Konica Minoltas maskiner

Tekst: Søren Winsløw | Foto: Pressefoto

Electronics For Imaging (EFI) lanserer fem nye EFI Fiery digitale grensesnitt (DFE) basert på den nyeste Fiery-plattformen, Fiery FS500 Pro. Konica Minolta vil være den første til å integrere dem med sine produksjonsmaskiner på grunn av deres mangeårige samarbeid med EFI.

Publisert av: