Web2Print – hvorfor og hvordan?

Det finnes veldig mange gode grunner til å investere i Web2Print-løsninger. Men det er viktig å tenke grundig igjennom hva som er de viktigste argumentene for å innføre Web2Print for akkurat ditt trykkeri. Her er 10 tips vi har hentet fra Flexmedias nyhetsbrev, som vi håper kan bidra til at du lykkes med din investering i Web2Print. Flexmedia har jobbet med dette og tilsvarende konsepter svært lenge. Dette er bare overskriftene. Følg linken for å lese utfyllende kommentarer til hvert råd:

  1. Definer hva du ønsker å oppnå med Web2Print
  2. Kan en slik investering gi muligheter for økt nytte for dine kunder?
  3. Lag en tydelig kravspesifikasjon før du bestemmer hvilket system du velger.
  4. Skal løsningen kunne integreres mot andre interne systemer?
  5. Vurder grundig om du vil investere i egen løsning eller om du vil tjene på å leie.
  6. Når du har bestemt hva du ønsker å oppnå, sett klare og tydelige mål.
  7. Sett av tid til implementering og opplæring internt.
  8. Hvordan få kundene til å bruke løsningen?
  9. Utarbeid en salgsstrategi mot nye kunder.

Les rådene med utfyllende kommentarer her.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *