Grønn blogg: CO2-nøytral HP Indigo

Av Laurel Brunner, Verdigris

Laurel Brunner, Verdigris og Digital Dots.

Bærekraft er en varm potet på Drupa denne uken, og vi ser flere og flere virksomheter som hopper på miljøtoget. Og ikke bare produksjonsvirksomheter. Industriens organisasjoner, som det tyske VDMA, samarbeider med sine medlemmer om beregning av energiforbruk og CO2-utslipp i produksjonen. Det er et verdifullt arbeid, og vi håper å få muligheten til at lære hvordan VDMA utfører sine kalkulasjoner. Det er nemlig det som er det vanskeligste med bærekraftige tiltak. Organisasjonene har forskjellig tilgang til resultatberegning av bærekraftig produksjon, noe som gjør det komplisert å sammenlikne den ene med den andre. Enten må vi standardisere miljøberegninger ved hjelp av benchmarking og mål som alle felles bruker, ellers må vi ha åpen tilgang til hverandres studier. Ingen av disse mulighetene ser ut til å bli realisert i nærmeste framtid, men arbeidet går i riktig retning.

HP Indigo har med en viss berettigelse skrytt av at HP Indigo 7600 er selskapets første CO2-nøytrale skriver. Men CO2nøytral HP Indigo refererer naturligvis til produksjonen av selve maskinen. Den bruker fremdeles energi når den jobber. Beregningene fra HP Indigo er et resultat av et prosjekt som ble påbegynt i 2009, og som følger retningslinjer i PAS 2050 – som er svært lik DIS 14067. Kalkulasjonene er basert på CO2-utslipp ved fremskaffing av råvarer og CO2-utslipp ved maskinfremstilling. Dette programmet rulles ut til alle Serie 3 maskiner og produkter, herunder WS6600 og W7250, på lik linje med 7600. Maskinene har alle forskjellig vekt, men de bruker mer eller mindre de samme råmaterialene.

HP Indigo har benyttet seg av tall fra EcoInvent-databasen som utgangspunkt for beregningene, og en såkalt LCA software fra SimaPro, som også er basert på faktorer fra EcoInvent. SimaPro brukes på globalt plan for å få overblikk over produkters miljøbelastning og til beregning av karbonavtrykk. Det er i essens en implementering av ISO 14040 til analyser av livssyklus.

Hos HP Indigo jobber seks personer i Israel med kartlegging av karbonavtrykk, mens resultatene følges av en ekstern organisasjon. Sistnevnte reviderer beregningene og sikrer at alle utslipp er tatt med, som for eksempel materialer brukt i skriveren, energi brukt på maskinfabrikken og utslipp i forbindelse med forbruksvarer.

Den samlede verdien av disse utslippene føres videre til et lokalt initiativ som gagner landsbyer rundt HP Indigos fabrikker i Israel. Den ene fordelen er at HPs kunder får CO2-nøytrale skrivere med gjennomsiktige utslippsberegninger og medfølgende dokumentasjon, den andre er at israelske landsbyer får gratis solpaneler. Det er et interessant prosjekt, som gir bærekraftige fordeler for et bedre miljø. Vi håper at andre leverandører, og naturligvis resten av HP, følger i HP Indigos fotspor.

Prosjektet Verdigris (www.verdigrisproject.com) fokuserer på trykksakens miljøpåvirkning og støttes av Agfa, Canon Europe, Digital Dots, Drupa, HP, Ricoh, Unity Publishing, EFI, Pragati Offset og Xeikon. Bloggen forfattes av Laurel Brunner fra Verdigris, som jevnlig vil forsyne leserne med blogginnlegg om aktuelle temaer på miljøområdet.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Konica Minolta: Emballasjetrykk i korte serier

Tekst: Claes Nordström | Foto: Pressebilder

Flaggskipet for arkmatet tonerproduksjon i store volumer og en kompakt inkjetprinter for printing på emballasje av bølgepapp «on demand» i korte serier. Begge disse vil bli demonstrert i Konica Minoltas utstilling på Sign & Print Scandinavia.

Publisert av: