25-millioners avtale for Xerox

Den norske olje- og gassleverandøren Aibel har inngått en internasjonal avtale med Xerox Norge om levering av komplette skrivertjenester for alle ansatte. Avtalen omfatter selskapets rundt 5000 medarbeidere og har en verdi på rundt 25 millioner kroner. Nye skrivere er alt rullet ut ved selskapets virksomheter i Norge og Storbritannia. Tilsvarende løsninger leveres nå til selskapets kontorer i Asia.

Fra 11 til én

Selskapet hadde tidligere 88 ulike skrivermodeller fra 11 leverandører. Nå er beholdningen standardisert med seks modeller fra én leverandør. Antall skrivere er redusert med 42 prosent, fra 289 til 169 maskiner. Skriverkostnadene er hittil redusert med rundt 20 prosent. Papirbruken er også kraftig redusert. Innsparingen tilsvarer 2900 m2 skog, og vil tilsvare 5.500 m2 skog i løpet av 2013. Samtidig har selskapet fått full oversikt og kontroll over utskriftssystem og -bruk.

– Det hadde vi ikke tidligere, sier Vidar Berg, avdelingsleder for prosesser og IT infrastruktur i Aibel. Avtalen omfatter også service. Det har i følge Berg gitt en kosteffektiv, moderne, fleksibel og brukervennlig løsning for utskrifter og skanninger.

Ingen oversikt

Aibel hadde en gammelt, utrangert og tilfeldig sammensatt flåte med skrivere. Det fantes ingen samlet oversikt over antall, plassering, bruksmønster og kostnader. Det var stadige feil, mye nedetid og stor belastning på helpdesken. Samtidig var det i Aibel, som i de fleste andre selskaper, slik at mange utskrifter forble liggende uavhentet på eller ved skriveren. Dette er lite kostnadseffektivt, kan medføre sikkerhetsrisiko og er heller ikke miljøvennlig.

Vunnet storkontrakt: Aibel har valgt Jim Lynch og Xerox som eneleverandør av skrivere og -tjenester.

I samarbeid med Xerox gjennomførte Aibel en analyse for å kartlegge situasjonen. Ut fra denne analysen og selskapets krav til ny løsning ble det utarbeidet en konsernovergripende skriverstrategi.

– Ut fra denne designet vi et nytt oppsett av teknologi, prosesser og ressurser for å gi alle brukere tilgang til et godt system for kopi-, utskrift- og skannefunksjonalitet. Det har gitt gode resultater, sier Jim Lynch, forretningsutvikler i Xerox Norge. Samtidig etablerte Aibel automatiserte prosesser for erstatning av forbruksmateriell og brukerstøtte.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Heidelberg: Kjempesalg, prisstigninger og positive forventninger

Tekst: Søren Winsløw | Foto: Pressefoto

Heidelberg setter opp prisene moderat og forutser at neste regnskapsår vil komme ut med svarte tall i netto etter skatt, mye takket være et godt bokmarked i Europa. Samtidig stiger hollandske Wilco frem som stor Heidelberg-kunde, de har fornyet maskinparken med ikke mindre enn 11 nye Heidelberg-presser i løpet av ett år.

Publisert av: 

Dypdykk i digitaltrykt interiørdekor – muligheter og fremtid

Tekst: Claes Nordström | Foto: Pressebilder

Den klassiske trykksaken, personalisert eller produsert i små opplag, er ingen match for digitaltrykk. Og med de forskjellige trykkteknikkene er det mulig å printe på nesten alle tenkelige materialer, noe som gir trykkerier muligheten til å skape seg vekst i nye markeder. Et av disse fremtidens markeder er interiørdesign og utforming av fysiske miljøer. Sign & Print intervjuer interiør- og dekorekspert Rachel Nunziata om hva trykkerier bør tenke på når de går inn på dette markedet.

Publisert av: 

Canon skal levere print-tjenester til Statnett de neste 3 årene

Tekst: Roger Stormo | Foto: Canon

Statnett har inngått avtale med Canon om en tjenesteavtale «Print as a Service» (Print som en tjeneste). Avtalen inneholder drift av 230 multifunksjonsmaskiner med tilhørende sikker-print-løsning, i tillegg til bemanning fra Canon på større lokasjoner og landsdekkende service. Avtaleperioden er på 3 år og har en verdi på 15 millioner kroner.

Publisert av: