25-millioners avtale for Xerox

Den norske olje- og gassleverandøren Aibel har inngått en internasjonal avtale med Xerox Norge om levering av komplette skrivertjenester for alle ansatte. Avtalen omfatter selskapets rundt 5000 medarbeidere og har en verdi på rundt 25 millioner kroner. Nye skrivere er alt rullet ut ved selskapets virksomheter i Norge og Storbritannia. Tilsvarende løsninger leveres nå til selskapets kontorer i Asia.

Fra 11 til én

Selskapet hadde tidligere 88 ulike skrivermodeller fra 11 leverandører. Nå er beholdningen standardisert med seks modeller fra én leverandør. Antall skrivere er redusert med 42 prosent, fra 289 til 169 maskiner. Skriverkostnadene er hittil redusert med rundt 20 prosent. Papirbruken er også kraftig redusert. Innsparingen tilsvarer 2900 m2 skog, og vil tilsvare 5.500 m2 skog i løpet av 2013. Samtidig har selskapet fått full oversikt og kontroll over utskriftssystem og -bruk.

– Det hadde vi ikke tidligere, sier Vidar Berg, avdelingsleder for prosesser og IT infrastruktur i Aibel. Avtalen omfatter også service. Det har i følge Berg gitt en kosteffektiv, moderne, fleksibel og brukervennlig løsning for utskrifter og skanninger.

Ingen oversikt

Aibel hadde en gammelt, utrangert og tilfeldig sammensatt flåte med skrivere. Det fantes ingen samlet oversikt over antall, plassering, bruksmønster og kostnader. Det var stadige feil, mye nedetid og stor belastning på helpdesken. Samtidig var det i Aibel, som i de fleste andre selskaper, slik at mange utskrifter forble liggende uavhentet på eller ved skriveren. Dette er lite kostnadseffektivt, kan medføre sikkerhetsrisiko og er heller ikke miljøvennlig.

Vunnet storkontrakt: Aibel har valgt Jim Lynch og Xerox som eneleverandør av skrivere og -tjenester.

I samarbeid med Xerox gjennomførte Aibel en analyse for å kartlegge situasjonen. Ut fra denne analysen og selskapets krav til ny løsning ble det utarbeidet en konsernovergripende skriverstrategi.

– Ut fra denne designet vi et nytt oppsett av teknologi, prosesser og ressurser for å gi alle brukere tilgang til et godt system for kopi-, utskrift- og skannefunksjonalitet. Det har gitt gode resultater, sier Jim Lynch, forretningsutvikler i Xerox Norge. Samtidig etablerte Aibel automatiserte prosesser for erstatning av forbruksmateriell og brukerstøtte.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Samarbeidet mellom Koenig & Bauer og Durst bærer frukter

Tekst: Søren Winsløw | Foto: Pressefoto

Koenig & Bauer Durst GmbH hadde nylig verdenspremiere på den moduloppbygde VariJET 106. Det er en digital arkmaskin for kartongmarkedet. Den er, som firmanavnet antyder, utviklet i et fellesskap mellom trykkerileverandøren Koenig & Bauer og Rolls Roycen blant storformatprintere – Durst.

Publisert av: 

Future Book Forum 2021: Transformering av den trykte boken gjennom bærekraftig innovasjon

Tekst: Søren Winsløw | Foto: Pressebilde

Bærekraft blir viktigere og viktigere for alle aktører i bokbransjen. Med det økte fokuset på bærekraft handler årets Canon Future Book Forum om å fremme bærekraftig innovasjon i alle deler av forlagsbransjen – fra hvordan bøker produseres, distribueres og er tilgjengelige for deres avtrykk på vår hverdag.

Publisert av: 

Fra glade gubber til e-handel

Tekst: Peter Ollén | Foto: Pressebilde

System for virkelig å kunne e-handle med trykksaker. Og da også komplekse former for emballasje. Det er dette det tyske selskapet Cloudlab gjør i år. Dette raskt voksende selskapet – fra 50 ansatte i vår til 75 nå – brukes av de tyske nettrykkeriene, samt trykkerier rundt om i verden og siden en tid tilbake nå også flere steder i Skandinavia.

Publisert av: