25-millioners avtale for Xerox

Den norske olje- og gassleverandøren Aibel har inngått en internasjonal avtale med Xerox Norge om levering av komplette skrivertjenester for alle ansatte. Avtalen omfatter selskapets rundt 5000 medarbeidere og har en verdi på rundt 25 millioner kroner. Nye skrivere er alt rullet ut ved selskapets virksomheter i Norge og Storbritannia. Tilsvarende løsninger leveres nå til selskapets kontorer i Asia.

Fra 11 til én

Selskapet hadde tidligere 88 ulike skrivermodeller fra 11 leverandører. Nå er beholdningen standardisert med seks modeller fra én leverandør. Antall skrivere er redusert med 42 prosent, fra 289 til 169 maskiner. Skriverkostnadene er hittil redusert med rundt 20 prosent. Papirbruken er også kraftig redusert. Innsparingen tilsvarer 2900 m2 skog, og vil tilsvare 5.500 m2 skog i løpet av 2013. Samtidig har selskapet fått full oversikt og kontroll over utskriftssystem og -bruk.

– Det hadde vi ikke tidligere, sier Vidar Berg, avdelingsleder for prosesser og IT infrastruktur i Aibel. Avtalen omfatter også service. Det har i følge Berg gitt en kosteffektiv, moderne, fleksibel og brukervennlig løsning for utskrifter og skanninger.

Ingen oversikt

Aibel hadde en gammelt, utrangert og tilfeldig sammensatt flåte med skrivere. Det fantes ingen samlet oversikt over antall, plassering, bruksmønster og kostnader. Det var stadige feil, mye nedetid og stor belastning på helpdesken. Samtidig var det i Aibel, som i de fleste andre selskaper, slik at mange utskrifter forble liggende uavhentet på eller ved skriveren. Dette er lite kostnadseffektivt, kan medføre sikkerhetsrisiko og er heller ikke miljøvennlig.

Vunnet storkontrakt: Aibel har valgt Jim Lynch og Xerox som eneleverandør av skrivere og -tjenester.

I samarbeid med Xerox gjennomførte Aibel en analyse for å kartlegge situasjonen. Ut fra denne analysen og selskapets krav til ny løsning ble det utarbeidet en konsernovergripende skriverstrategi.

– Ut fra denne designet vi et nytt oppsett av teknologi, prosesser og ressurser for å gi alle brukere tilgang til et godt system for kopi-, utskrift- og skannefunksjonalitet. Det har gitt gode resultater, sier Jim Lynch, forretningsutvikler i Xerox Norge. Samtidig etablerte Aibel automatiserte prosesser for erstatning av forbruksmateriell og brukerstøtte.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Print Against War: Gir støtte til Ukraina

Tekst: Roger Stormo | Foto: Pressefoto

Initiativet «Print Against War» oppfordrer trykkerier og formidlere, utgivere, influensere og leverandører til trykkeri- og emballasjeindustrien om å gå sammen for å støtte sine kolleger i Ukraina i denne utrolig vanskelige tiden. Du kan f.eks. legge inn muligheten til frivillige donasjoner i nettbutikken din.

Publisert av: 

EFI lanserer fem nye digitale front-ends til Konica Minoltas maskiner

Tekst: Søren Winsløw | Foto: Pressefoto

Electronics For Imaging (EFI) lanserer fem nye EFI Fiery digitale grensesnitt (DFE) basert på den nyeste Fiery-plattformen, Fiery FS500 Pro. Konica Minolta vil være den første til å integrere dem med sine produksjonsmaskiner på grunn av deres mangeårige samarbeid med EFI.

Publisert av: