Bremset nedgang i skogsindustriens produksjon

Skogsindustrien er Sveriges bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for masse-, papir-, og tremekanisk industri. De kan melde om at en sterk avslutning på 2013 bremser nedgangen i skogsindustriens produksjon.

Nedgang på papir, økning på kartong
Produksjonen av masse og sagede trevarer øker, men nedleggelser av avispapirmaskiner setter spor i produksjonsvolumene for papir. I tillegg er det en svak konjunktur i produksjonstallene, noe som har ført til at papirproduksjonen sank med 5,6 prosent til 10,8 millioner tonn. Den største nedgangen står avispapir for – over 20 prosent. Men det er et delt bilde, da produksjonen av både kartong og materiale til wellpapp økte i løpet av året.

Eksport
Eksporten av papir har fulgt nedgangen i produksjonen og minket med drøyt 5 prosent til 9,7 millioner tonn. Det er eksporten av avispapir som svarer for huveddelen av minkningen. Eksporten av masse stoppet på omtrent samme volum som i 2012, mens eksporten av saget trevirke til og med november minket med 3 prosent.

Eksportverdien av skogsindustriprodukter beregnes i fjor å ha sunket til cirka 120 milliarder, tilsvarande en minkning på cirka 3 prosent. Minkningen er likevel mindre om man sammenlikner med eksporten av alle varer, der nedgangen var 7,7 prosent til og med november.

Europa
Foreløpige opplysninger om papirproduksjonen i Europa viser en nedgang på 1,3 prosent i løpet av 2013 sammenliknet med 2012. Papirproduksjonen i verden bedømmes å ha økt med en prosent i 2013 etter en marginell økning på 0,2 procent i 2012.

Du kan lese mer foreløpig statistikk om papir- og massemarkedet i Europa via denne lenken: Cepi.org (PDF-fil)

Mer informasjon om situasjonen i sagverks-, masse- og papirindustrien kommer i kvartalsrapporten i mars.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Luth Gruppen: Planlegger stand med CAD

Tekst: Roger Stormo | Foto: Luth Gruppen

Snart er det Sign, Print & Promotion messe, og hos Luth Gruppen har de bygget opp sin stand i et CAD-program og tester å flytte rundt maskinene så alt blir best mulig. Epsons siste modeller og det nyeste Summa skjærebordet er blant de tingene som skal lokke besøkerne.

Publisert av: 

Spesialeffekter hos Ricoh

Tekst: Peter Ollén | Foto: Pressebilder

Snart er det Sign, Print & Promotion – messe på X Meeting Point på Hellerudsletta utenfor Oslo. Hos Ricoh ser man frem til å endelig å møte kundene igjen etter pandemien. På standen er det tre maskiner som vil dele plassen. To av dem er fra storformatserien, mens den tredje er for printing.

Publisert av: 

Kommer fra Danmark med Kongsberg

Tekst: Roger Stormo | Foto: Pressefoto

Blant våre utstillere på den kommende Sign, Print & Promotion-messen på Xmeetingpoint, Hellerudsletta 20-21. oktober vil du stifte bekjentskap med den danske firmaet Artwork Systems Nordic A/S. De distribuerer skjærebord fra Kongsberg Precision Cutting systemer og programvare samt CDI fra Esko.

Publisert av: 

Xaar med nytt printhode

Tekst: Roger Stormo | Foto: Pressefoto

En ledende leverandør av printhoder for trykkpresser fra forskjellige produsenter er inkjet-teknoselskapet Xaar. Nå har de lansert sitt nyeste skrivehode – Xaar Irix – som er utviklet for å sikre nøyaktig, pålitelig og enkel utskrift for koding og merking, produktprinting, funksjonelle væsker og 3D -utskrift.

Publisert av: