Undersøkelse: Omstillingsvilje er avgjørende

PUBLISERT: 3 mars 2014
OPPDATERT: 21 mars
Jan Brændholt, Country Manager Production Printing i Ricoh Danmark
Jan Brændholt, Country Manager Production Printing i Ricoh Danmark

I en nylig offentliggjort undersøkelse sponset av Ricoh, konkluderes det med at europeiske bedrifter er for optimistiske omkring sin egen evne til å reagere på forandringer. Et betydelig antall ledere betrakter sine bedrifter som smidige ‘early adopters’, selv om virkeligheten ofte er en annen.

  • 86 % af de som ble spurt mener det er viktig for deres bedrift å kunne iverksette hurtige organisatoriske endringer.
  • 92 % svarte at hurtighet er en del av bedriftskulturen, likevel føler kun 24 % seg i stand til raskt å kunne utnytte nye muligheter eller tilpasse seg uventede endringer.
  • Nesten halvparten (43 %) har mange idéer for å takle fremtidige endringer men mangler verktøyene til å realisere dem.
  • Størstedelen (74 %) innrømmer at de må bli raskere til å tilpasse seg nye forretningsvilkår.

Ifølge Ricoh viser undersøkelsen også at bedriftene bremses av utfordringer som endringer i arbeidsstyrken, teknologiske hindringer samt de bakenforliggende bedriftsprosessene som skal understøtte forandringen.

– For mange bedriftsledere er presset og de formodentlige problemene ved å skifte fra tradisjonelle til mer digitale arbeidsmetoder er de største hindringer. Og som de seneste undersøkelser viser, kan fordelene ved hurtig omstilling kun oppnås når innovasjon, optimaliserte forretningsprosesser og medarbeiderengasjement implementeres samlet, sier Jan Brændholt, Country Manager Production Printing i Ricoh Danmark. – Kun ved å fokusere på disse tre hovedområdene blir bedriftslederne i stand til å evaluere organisasjonen som en helhet og med rette konkludere at omstillingsevnen er alfa og omega for å kunne oppnå suksess i fremtiden.

Se hele undersøkelsen her: www.ricoh-europe.com/thoughtleadership

Les videre

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

For få utdannes – "Situasjonen begynner å bli kritisk"

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Stibo kjøper trykkeri ut av konkursbo

Danske Stibo Completes administrerende direktør Søren Henriksen forklarer i et intervju med Sign & Print hva dette vil bety.
Soren-Henriksen

Siste nytt

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

30-årsjubilanten investerer i fremtiden: "Mitt livsverk"

Med lokaler midt i Oslo sentrum er digitaltrykkeriet In-Trykk tett på mange store bedrifter som trenger trykketjenester.
– Jeg har blitt litt av en hustrykker for bedriftene på gata, sier eier Yalcin Ucarli.
IN Konica

Åpent hus med tema "foliering av kjøretøy"

Torsdag 20. juni inviterer Spandex til åpent hus i Larvik. Foliering av kjøretøy er tema for dagen og det blir demonstrasjon av foliering og nye produkter.
Spandex folie