Campus Kristiania outsourcer til Canon

PUBLISERT: 8 desember 2014
OPPDATERT: 21 mars
Svein Trønnes og Pål Nakken
Svein Trønnes og Ståle Mørch

Høyskolen Campus Kristiania outsourcer utskrift, skanning og dokumenttjenester til Canon.

Canons spesialistavdeling innen outsourcing og rådgiving, Canon Business Services (CBS), har inngått en avtale om å levere en totalløsning for utskrifts- og skannetjenester til Høyskolen Campus Kristiania. Avtalen har, dersom alle opsjoner blir brukt, en lengde på 9 ½ år med total verdi på minimum 33 millioner kroner over hele avtaleperioden.

Avtalen består av 41 multifunksjonsmaskiner, en «private cloud» for sikker print og avanserte skannetjenester basert på uniFLOW, eid og driftet av CBS. Dette innebærer at Canon leverer en sentralisert driftstjeneste, etablerer printservere og skannservere plassert ute hos kunden og har det fulle ansvaret fra ende-til-ende for alle utskrifts- og skannetjenester hos Campus Kristiania. Canon skal også etablere et internt dokumentsenter som skal betjene ca. 7 000 studenter og ansatte.

Ståle Mørch, IT sjef hos Høyskolen Campus Kristiania, forklarer at de har vært en fornøyd kunde av Canon i flere år og at utskrifts- og skannetjenester er et svært viktig tilbud til både studenter og ansatte.

– Vi ønsker å løfte den opplevde kvaliteten på vårt eksisterende tilbud både i forhold til driftsstabilitet, brukervennlighet, funksjonalitet og tilgjengelighet på både PC/Mac og mobile enheter. Samtidig ønsker vi å fokusere på kjernevirksomheten i vår IT drift. I stedet for å kurse interne ressurser ønsker vi å outsource disse tjenestene til Canon for å få behovene for utskrift- og skanning til både studenter og ansatte levert som en tjeneste.

Canon Business Services frigjør dermed interne ressurser hos Campus Christiania og øker kvaliteten og funksjonaliteten i tjenesten. Samtidig blir tilbudet til studenter og ansatte bedre ved etableringen av et dokumentsenter på Campus.

– Dette er en viktig avtale for Canon fordi vi ønsker å fokusere mer på å være en leverandør av verdiøkende tjenester. Høyskolen Campus Kristiania er en svært spennende kunde som ønsker å søke nye spennende løsninger på eksisterende utfordringer. Vi utfyller hverandre godt og vår leveranse passer meget bra inn i hvordan Campus tenker om sitt tilbud til studenter og ansatte og hvor de selv ønsker å legge fokus og arbeidskraft, sier Svein Trønnes, Direktør for Canon Business Services i Canon Norge.

Les videre

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

For få utdannes – "Situasjonen begynner å bli kritisk"

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Stibo kjøper trykkeri ut av konkursbo

Danske Stibo Completes administrerende direktør Søren Henriksen forklarer i et intervju med Sign & Print hva dette vil bety.
Soren-Henriksen

Siste nytt

Styrker seg med mer effektiv arkpresse

ETN Grafisk har en stor produksjon av personaliserte trykksaker til begravelser. Et oppdrag som krever en stabil og pålitelig maskinpark. Nylig byttet trykkeriet i Skien ut en av sine tre Ricoh-linjer med den nye Pro C9500-modellen som ble sluppet i fjor høst.
ETN Ricoh 3

Canon på Drupa: "En arena for å stake ut en ny kurs"

Canon Norge kommer til å ha ansatte på stedet under alle messedager. Sign&Print spurte Magnus Blegen, direktør for produksjon, om forventningene til årets Drupa.
Til Canon - del 1

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280