Morfintest trykt på papir

PUBLISERT: 13 april 2015
OPPDATERT: 21 mars

VTT printet en morfintest på papir!

VTT er først i verden med å ha utviklet en narkotikatest trykt på papir. VTT benyttet antistoffer – produsert ved metoder for molekylær biologi – som morfinreagerende molekyler når de utviklet denne trykkteknologibaserte morfintesten. Ved å benytte trykkteknologi for å produsere hurtige tester oppnår man høye produksjonsvolumer og lave produksjonskostnader.

En papirbasert test muliggjør en hurtig analyse om hvorvidt et stoff – i dette tilfellet morfin– er tilstede i en gitt prøve. Mulige fremtidige anvendelsesområder av den utviklede testen inkluderer narkotikatesting på arbeidsplasser og i forbindelse med traffikkontroller.

Denne metoden er utviklet av VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, og gir flere fordeler, som høyt produksjonsvolum, lave materialkostnader og avfallsutgifter, såvel som designfrihet basert på papirets evne til å kunne brettes og bøyes.

– I fremtiden vil den nye metoden kunne gi muligheten til å kunne påvise flere forskjellige typer narkotika og rester av medikamenter fra en og samme prøve, sier Tomi Erho, sjefsforsker hos VTT.

Morfin og hemoglobintester har vist at papir er en utmerket plattform for diverse antistoffbaserte tester. Ved hurtige tester kan papir erstatte nitrocellulose, som typisk benyttes som reaksjons- og flytsubstrat, for å gi et kostnadsbeskjedent, lett og bionedbrytbart materialalternativ. I fremtiden kan papir også bli et konkurransedyktig alternativ for de nåværende plastbaserte plattformene.

Trykkteknologien vil være en billigere metode for produksjon av hurtigtester beregnet til bruk for konsumenter, firmaer og myndigheter for eksempel på områder som helse, velferd og miljø

Hurtigdiagnostisering og utvidelse av testing utenfor kliniske og analytiske laboratorier for pasienter og andre sluttbrukere er et område i rask vekst. Trykking av tester på papir vil gi helt nye muligheter for innovasjoner basert på masseproduksjon av hjemmetester.

Undersøkelsene ble gjort av VTT som en del av et forskningsprosjekt hovedsakelig finansiert av Tekes – det finske finansieringsselskapet for innovasjon.

VTT studien «A paper-based lateral flow assay for morphine» ble publisert i Analytical & Bioanalytical Chemistry journal.

Lenke til artikkelen: Analytical & Bioanalytical Chemistry journal

Les videre

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

For få utdannes – "Situasjonen begynner å bli kritisk"

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Stibo kjøper trykkeri ut av konkursbo

Danske Stibo Completes administrerende direktør Søren Henriksen forklarer i et intervju med Sign & Print hva dette vil bety.
Soren-Henriksen

Siste nytt

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

30-årsjubilanten investerer i fremtiden: "Mitt livsverk"

Med lokaler midt i Oslo sentrum er digitaltrykkeriet In-Trykk tett på mange store bedrifter som trenger trykketjenester.
– Jeg har blitt litt av en hustrykker for bedriftene på gata, sier eier Yalcin Ucarli.
IN Konica

Åpent hus med tema "foliering av kjøretøy"

Torsdag 20. juni inviterer Spandex til åpent hus i Larvik. Foliering av kjøretøy er tema for dagen og det blir demonstrasjon av foliering og nye produkter.
Spandex folie