Hvert tredje trykkeri vurderer sammenslåing

PUBLISERT: 4 mai 2015
OPPDATERT: 21 mars

Drupareport-small

Bølgen av fusjoner i den grafiske industrien er ikke over ennå. Undersøkelser viser at en av tre trykkeribedrifter (31 prosent) har overveid en sammenslåing, overtakelse eller salg i løpet av det siste året, dette ifølge Drupas andre globale trendrapport, Drupa Global Trends Report 2. Tallet er noe høyere enn forrige år (+3 prosent), ifølge rapporten.

Nesten halvparten av de forespurte har allerede gjennomgått en fusjon eller kommer til å gjøre det i løpet av året. Mange foretrekker samarbeid ettersom det er vanskelig å vokse organisk i nåværende økonomiske situasjoner der marginene er små. Gjennom strategiske allianser kan trykkerne istedet fokusere både på kjernevirksomheten og nye markeder.

Når det gjelder investeringer konstaterte halvparten av de intervjuede trykkerne (51 prosent) at de kommer til å investere i trykkteknologi. 48 prosent fortalte at de planlegger å investere i ferdiggjøring, mens 41 prosent vil investere i prepress og automatisering av arbeidsflyten.
39 prosent av trykkeriene vil i første rekke satse på digital firefargersoffset og 24 prosent av trykkeriene vil satse på offset. For emballasjetrykkerier er offset viktigst (31 prosent) mens fleksotrykk kommer på andre plass (25 prosent).

Drupa Global Trends Report 2 bygger på undersøkelser i oktober 2014 blant 1100 trykkere og maskinleverandører i hele verden, men flest i Europa.

Les videre

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

For få utdannes – "Situasjonen begynner å bli kritisk"

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Stibo kjøper trykkeri ut av konkursbo

Danske Stibo Completes administrerende direktør Søren Henriksen forklarer i et intervju med Sign & Print hva dette vil bety.
Soren-Henriksen

Siste nytt

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

30-årsjubilanten investerer i fremtiden: "Mitt livsverk"

Med lokaler midt i Oslo sentrum er digitaltrykkeriet In-Trykk tett på mange store bedrifter som trenger trykketjenester.
– Jeg har blitt litt av en hustrykker for bedriftene på gata, sier eier Yalcin Ucarli.
IN Konica

Åpent hus med tema "foliering av kjøretøy"

Torsdag 20. juni inviterer Spandex til åpent hus i Larvik. Foliering av kjøretøy er tema for dagen og det blir demonstrasjon av foliering og nye produkter.
Spandex folie