Brings effektbase

Et lydhørt publikum på Grafisk Bransjeforenings landsmøte i Tromsø sist helg.

Et lydhørt publikum på Grafisk Bransjeforenings landsmøte i Tromsø sist helg.

På landsmøtet for Grafisk Bransjeforening i Tromsø i helgen var det mange interessante foredrag, og blant annet presenterte Jon Erik Grylling, selger i Bring et forslag til grafisk bransje. Bring har bygget opp en database med effekt av forskjellige DM-kampanjer, og grafisk bransje inviteres nå til å både kunne ta del i denne og benytte Brings verktøy for å måle effekten av egne DM-kampanjer.

Jon Erik Grylling, selger i Brink

Jon Erik Grylling, selger i Brink

Effektdokumentasjon
Hvordan dokumenterer man egentlig hvilken effekt en kampanje har hatt?
Bring har satt i system måling av effekten av utsendelse av en del DMer. Ved hjelp av et statistikkbyrå intervjuer de et utvalg på ca 300 av de kundene som har fått en brosjyre, en katalog eller et blad i posten. Intervjuene finner sted bare 1-3 dager etter at sendingen bør ha vært mottatt, slik at mottakerne fortsatt har den friskt i minne, dersom de i det hele tatt husker å ha mottatt den.

Undersøkelsen
Bring stiller en del spørsmål for å kartlegge:

  • Om kunden kan huske å ha sett utsendelsen
  • Hvorvidt den er lest
  • Hvilket budskap husker man
  • Om man likte noe av innholdet
  • Hva man syntes om kvaliteten på trykksaken
  • Om utsendelsen har ført til noen respons (f.eks. i form av et kjøp)

Database
Bring har over tid opparbeidet seg en effektdatabase inneholdende rundt 1300 kampanjer, der circa 400 000 slike intervjuer har blitt gjennomført. Sammenstillingen av disse datamengdene har ført til at Bring har skaffet seg kunnskap om hvilke kampanjer som har hatt best effekt, og ved å se på fellestrekk ved suksesskampanjene har de dannet seg et bilde av hvordan f.eks. en brosjyre bør se ut for at den skal kunne ha best mulig effekt.

Eksempler
For eksempel bør varemerkenavnet stå godt plassert øverst på forsiden av trykksaken – unntaket er meget godt innarbeidede merkevarenavn. Enn videre er det taktisk smart å presentere det beste tilbudet og det produktet med bredest nedslagsfelt på forsiden. Øst/Vest-forskjeller i Oslo har også ført til at to versjoner av samme brosjyre er produsert for disse forskjellige markedene: de på vestkanten betaler gjerne mer for dyrere kvalitetsmerkevarer enn slå til på et tilbud fra et kjent “billigmerke” – og i salgsbrosjyren som ble sendt ut på vestkanten ble dette reflektert på forsiden.

Unntak fra reglene
Til tross for at det utkrystalliserer seg et bilde av hvordan man bygger opp “den perfekte brosjyre”, samtidig som man har funnet ut hvordan en brosjyre helst ikke bør se ut, er det likevel flere brosjyrer som som bryter alle regler for en suksessfull kampanje, men likevel har stor effekt – men dette er ofte tuftet på sensasjonelle tilbud eller velkjente merkevarer.

Tilbud til grafisk
Bring stiller nå sin kunnskap til rådighet for den grafiske bransjen. Dette er et analyseverktøy som dine kunder kan få tilgang til for å måle effekten av nettopp sine utsendelser. Eller du kan tilby det som en tilleggstjeneste. Brings 25 selgere har nemlig ikke muligheten til å betjene alle de firmaene som sender ut DMer, de jobber kun med de store aktørene, toppen av isfjellet. Nå har lokale grafiske bedrifter muligheten til å kunne gi sine kunder merverdi ved å tilby en slik effektmåling av trykksakene de har produsert og sendt ut. Bring har til og med subsidiert prisene på disse tjenestene, ettersom de jo er interessert i å innhente flere tall til sin effektbase enn de har kapasitet til å gjøre selv.

Når det gjelder uadresserte sendinger bør opplaget på utsendelsen være på minimum 50 000 eksemplarer. Intervjuene gjøres per epost der man kjenner denne, eller per telefon der epostadressen er ukjent. Ettersom det er mye dyrere å utføre telefonintervjuer enn per epost, er det lurt å opparbeide seg en epostliste over mottakerne av adresserte DM-kampanjer.
Eksisterende Bringkunder kan lese mer på bring.no/effektbasen (krever innlogging), eller man kan registrere seg for å få adgang til innlogging.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Horizon møter utfordringene innen den digitale transformasjonen

Omstrukturering i ledelsen hos Horizon skal gjøre ferdiggjøringsfirmaet i stand til å møte utfordringene ved den digitale forandringen innen trykkeribransjen. Økende krav til ytelsen av produkter, service og levering av individuelle kundeløsninger står i fokus for videreutviklingen av selskapet.

Publisert av: