Norge stadig på topp for dansk eksport

Statistikken i Danmark viser at eksporten av trykksaker er i fall, noe som også ble bekreftet av tallene fra 3. kvartal. Eksporten i perioden fra september 2014 til september 2015 falt med ca. 5 %, og følger etter en lengre periode med stigende eksport.

Samtidig stiger importen av trykksaker til Danmark, og samlet overgår nå verdien av importen av trykksaker nå verdien av eksporten. Dermed opplever nå Danmark et underskudd på handelsbalansen for trykksaker.

En av faktorene bak fallet i eksporten av trykksaker skal finnes i uroen som oppsto i 3. kvartal, om de nye vekstøkonomiene – og i særdeleshet Kina. Uroen smittet blant annet av på verdenshandelen, og rammet også den samlede danske eksporten, som falt med 3,2 prosent i 3. kvartal sammenliknet med 2. kvartal.

Norge på topp
De største importørene av danskproduserte trykksaker er først og fremst Norge og Sverige. Norge sto i perioden fra oktober 2014 til september 2015 for 35,5 % av trykksakseksporten, mens tallet for Sverige var 28,4 %.

Hva angår importen av utenlandske trykksaker til Danmark, så tegner Tyskland seg for den største andelen, etterfulgt av Storbritannia og Sverige.  Tyskland står for nesten 25 % av hele trykksakseksporten til Danmark.

Kilde: Grakom.dk

Tags: ,
Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *