Slik holder du styr på A-, B- og C-formatene

27B-formatet brukes for å trykke et format der man får plass til pass- og skjæremerker og kan trykke til kanten. Det ferdige formatet tilsvarer A. C-formatet brukes både for å få plass til skjæremerker og for konvolutter, der man skal få plass til å stappe nedi et A-format. C65 er en konvolutt som rommer et A4 som er parellellfalset.

Ett A4-ark er selve grunnlaget. A5 er halvparten og A3 dobbelt så mye.

Her ser du hvilke formater som gjelder:

 

Papirformat ISO/DIN (mm)
A B C G
0 841 × 1 189 1 000 × 1 414 917 × 1 297 958 × 1354
1 594 × 841 707 × 1 000 648 × 917 677 × 958
2 420 × 594 500 × 707 458 × 648 479 × 677
3 297 × 420 353 × 500 324 × 458 338 × 479
4 210 × 297 250 × 353 229 × 324 239 × 338
5 148 × 210 176 × 250 162 × 229 169 × 239
6 105 × 148 125 × 176 114 × 162 119 × 169
7 74 × 105 88 × 125 81 × 114 84 × 119
8 52 × 74 62 × 88 57 × 81 59 × 84
9 37 × 52 44 × 62 40 × 57 42 × 59
10 26 × 37 31 × 44 28 × 40
65 99 x 210

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *