Emballasjer for næringsmidler øker sterkt

ekologisk2Ifølge Smithers Pira rapporten: The Future of Printing for Food Packaging to 2021 kommer markedet for næringsmiddelemballasje til å vokse tre prosen i volum per år mellom 2016–2021. Farger og lakk for næringsmiddeltrykk kommer til å vokse enda mer, takket være økte krav fra produsenter og tilsynsmyndigheter.

Den tradisjonelle modellen med ukentlig storhandling og at man sitter ned sammen under måltidene minsker, ettersom husholdningene minsker i størrelse, samt at måltidene erstattes av nye vaner, ifølge Smithers Pira. Småspising begynner å bli en stor trend hos konsumentene og står for 50 prosent av all mat og drikke som konsumeres i USA, ifølge forskning fra Hartman Group. Det innebærer flere emballasjer i mindre størrelser og mindre opplag.

Emballasjene tilpasses også slik at man kan spise på veien og fungerer også som underlag. Det øker risikoen for fargemigrasjon, ettersom undersiden på emballasjen berøres under spisingen, Samtidig minsker grensen mot den sekundære emballasjen, hvilket krever at emballasjen må produseres på en slik måte at risikoen for kontaminering blir minimal.

Mat kan forurenses fra emballasjen gjennom penetrering eller avsetting fra den trykte overflaten eller når produktet anvendes, spesielt ved tilberedning i høy temperatur. Lavtmigerende farger og lakk som trykkes på riktig substrat under kontrollerte forhold gjør at migrasjonsverdiene kan holdes under gjeldende grenseverdier når emballasjen anvendes på korrekt måte.

Lavtmigrerende farger benyttes i stadig større utstrekning ved trykking av næringsmiddelemballsje, nettopp for å eliminere risikoen for kontaminert mat. Markedet for trykkfarger og lakk til emballasje ligger på 250 000 tonn i 2016, med en verdi på 20 milliarder kroner. Økningstakten er den dobbelte, og beregnes til seks prosent per år i volum frem til 2021, mener Smithers Pira.

Den høyere prisen på lavtmigrerende produkter er en årsak til at disse ikke benyttes, men dette er på vei til å endres etter som kravene på næringsmiddelemballasje skjerpes fra produsenter og nasjonale myndigheter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *