25 millioner til utvikling av fremtidens grønne emballasje

PUBLISERT: 9 februar 2017
OPPDATERT: 9 februar
Fra venstre: CEO Tine Rørvik, Advisor Siw Bodil Fredriksen. Foto: Norner

Mange snakker om sirkulær økonomi, men få gjør noe med det. Det endrer seg nå.  «FuturePack» er et nytt stort forskningsprosjekt som skal utvikle ny kompetanse og teknologi for produksjon og gjenvinning av både fossile og biobaserte råvarer for å produsere mer bærekraftig plastemballasje. Prosjektet finansieres gjennom Forskningsrådet i BIA programmet (Brukerstyrt Innovasjons Arena) samt bedriftene som deltar.

Etablert gjennom Emballasjeforsk
På vegne av næringslivet tok Grønt Punkt Norge initiativet til å etablere prosjektet gjennom Emballasjeforsk. Plastekspertene i Norner ble engasjert til å lede arbeidet med å utarbeide prosjektets innhold.

De har også etablert sterkt konsortium av institutter og industri som skal samarbeide om oppgavene i prosjektet.

Plast er et viktig emballasjematerial. Det skyldes blant materialets lave vekt og svært gode evne til å beskytte matvarer i transport, butikk og hos forbruker. Bedre beskyttelse fører til mindre matsvinn.

Men fremtidens plastemballasje må bli mer miljøvennlig gjennom høyere andel biobasert og gjenvunnet plast.

Dette vil bidra til både lavere CO2-utslipp, bedre ressursutnyttelse og mindre forsøpling. Disse temaene blir sentrale i FuturePack-prosjektet.

Samarbeidsprosjekt
Norner skal samarbeide med industrien og andre forskningsinstitutter. De andre deltakende instituttene er Nofima, Papir- og fiberinstituttet (PFI), Østfoldforskning og NTNU IKP.

Disse har nøkkelkompetanse på sentrale temaer i prosjektet som: Omdanning av biomasse til råstoff for plast, emballering, mat, bærekraft-analyser, polymerteknologi, resirkulering og plastbearbeiding.

Industribedriftene som deltar i prosjektet og støtter dette økonomisk er: Bama, BEWI, Elopak, Grønt Punkt, Norgesgruppen, Nortura, ROAF og Tine. En internasjonal rådgivende styringsgruppe består av Ineos, Unilever og EPRO.

Ser behov for økt gjenvinning av plast

Grønt Punkt Norge drifter blant annet innsamling og gjenvinning av plastemballasje på vegne av norsk næringsliv.

De ser et betydelig behov for å trappe opp utviklingen av ny teknologi for å øke gjenvinning av den plastemballasjen som det i dag ikke finnes gode gjenvinningsløsninger for.

– Dette krever innsats på forskning og utvikling, og vi er stolte over at dette prosjektet ble tildelt midler i BIA-programmet til forskningsrådet, sier Eirik Oland fra Grønt Punkt Norge.
CEO Tine Rørvik i Norner sier at de lengre tid har hatt et sterkt strategisk fokus på sirkulær økonomi i verdikjeden for plast. Dette gjelder både gjenbruk av plastmaterialer og riktig bruk av biobaserte materialer. Norner har samtidig bygget opp betydelig kompetanse sammen med sine kunder globalt.

– Det er fortsatt behov for mye kunnskap og forskning på nye løsninger for å løse våre globale utfordringer. «Future Pack» er et svært viktig prosjekt for å ta enda et steg i riktig retning, sier Tine Rørvik.

– Det har vært inspirerende å jobbe med utviklingen av dette prosjektet. All den positive responsen vi har mottatt fra industrien viser at aktørene setter miljø høyt på dagsorden, sier Dr. Siw Fredriksen, prosjektleder og Seniorrådgiver på Grønn Teknologi i Norner.

Les videre

Klima- og miljøministeren stiller til emballasjeprat med næringslivet

EU har vedtatt ny forordning om emballasje og emballasjeavfall, og Miljødirektoratet jobber med endringer i den norske produsentansvarsordningen. Hva vil dette bety for næringslivet, og hvordan kan næringsliv, industri og myndigheter samarbeide for å nå målene?
foto-ntb-kommunikasjon-andreas-bielland-eriksen-scaled-e1697451622324

Sceneprogrammet for Scanpack 2024 er her!

Sceneprogrammet for Scanpack, Skandinavias største emballasjemesse, som finner sted på Svenska Mässan i Gøteborg 22. – 25. oktober, slippes nå. I tillegg til utstillingen med 400 utstillere vil de besøkende få tilbud om et omfattende sceneprogram med nærmere 100 programpunkter.
Talare-pa-Scanpack-SVx

Satser på eskeproduksjon i små serier

Stavangerbaserte Norengros Kjosavik ser en økt etterspørsel etter esker med trykk i mindre serier. Derfor har de investert i en HP Latex R2000.
norengros-Hjalmar

EFI tenker utenfor boksen – lanserer unikt system for esketrykk

På Drupa presenterte EFI en løsning sammen med Packsize for personalisert fullfargetrykk på bølgepappemballasje - men også andre inkjetnyheter.
EFI-3-1024x683

Siste nytt

Merkur Grafisk og Canon inngår strategisk grønt samarbeid

Merkur Grafisk har som en del av bærekraftforpliktelsen inngått et strategisk partnerskap med Canon. Et samarbeid som er synliggjort gjennom anskaffelsen av en høyhastighets inkjetpresse, og som markerer et betydelig steg i implementeringen av gruppens grønne strategi.
canon_merkur-kopi

GV Reklame doblet omsetningen

Verdal-baserte GV Reklame doblet omsetningen nesten uten nyansettelser. Det takket være investeringer i ny Canon-teknologi, mener daglig leder for firmaet, Ole Gunnar Vestvik.
GV-Reklame

Mulighetene med KI er store, men det er også utfordringene

I vår artikkelserie om kunstig intelligens (KI) i den grafiske bransjen snakket vi med Adrian Mayr som er direktør for produktledelse hos Müller Martini. De er kjent for å produsere ferdiggjøringsutstyr i industriell skala.
Adrian-Mayr-pfc-bearb

Klima- og miljøministeren stiller til emballasjeprat med næringslivet

EU har vedtatt ny forordning om emballasje og emballasjeavfall, og Miljødirektoratet jobber med endringer i den norske produsentansvarsordningen. Hva vil dette bety for næringslivet, og hvordan kan næringsliv, industri og myndigheter samarbeide for å nå målene?
foto-ntb-kommunikasjon-andreas-bielland-eriksen-scaled-e1697451622324