Spar penger på platehåndtering fra Agfa

Agfas nye løsning til platehåndtering gir store besparelser i form av hurtigere produksjon, besparelser på trykkfarger, mindre makulatur og en enklere platefremkalling.

Plateleverandøren Agfa har lenge ønsket å finne en mulighet for trykkeriene å senke sine omkostninger ved platehåndtering. Da aluminiumsprisen ikke kan påvirkes, og det samtidig er den største ingrediensen i plater, så har man fokusert på å finne andre løsninger. Agfa har derfor analysert hvordan man kan gjøre inntakstiden kortere, spare på trykkfargen og minske mengden makulatur. Dette er faktorer vi har hørt om mange ganger tidligere når det gjelder besparelser. Forskjellen er at Agfa nå har gått mye mer i dybden med hvordan selv vanskelige besparelser kan oppnås.

Den nye løsningen til platehåndtering heter ECO3, som står for økonomi, økologi og ekstra convenience (bekvemmelighet). En del av den utviklingen som har skjedd er selvsagt en forbedring av selve trykkplaten. De andre faktorene handler om å gå inn og analysere trykkmaskiner og hele verdikjeden. Mer om dette senere i artikkelen.

La oss starte med de to platene som inngår i ECO3 – Elite Eco og Azura.

Den første skal fortsatt fremkalles i en fremkaller, mens Azura er helt fremkalt fra CTP. Selv om Azura-familien inneholder en plate som kan settes rett inn i trykkpressen, så renses (fjerning av det som ikke er herdet) og gummieres de andre, slik at den kan behandles mindre forsiktig og kommer til å minne mere om en konvensjonell plate. Vær oppmerksom på at fuktvannet skal skiftes ut oftere, hvis det benyttes til å rense platen for fremkaller. En plate uten gummiering er også mere ømtålig for fingeravtrykk osv. Energy Elite Eco fungerer i konvensjonelle fremkallere og kan uten baking klare opplag på 600.000. Platen har ingen ablasjon, altså løse partikler, så støvsugertilkopling er ikke nødvendig i CTP-utstyret. Energy Elite Eco har en meget høy oppløsning. Den kan gjengi et trykkpunkt på bare 10 µ, noe som gjør den meget velegnet til å trykke stokastiske rastre. Man har også lykkes med å gjøre topplaget mer mekanisk sterkt. Det beskytter bedre mot dårlig papir, som jo fungerer som en slags slipemiddel. I tillegg har mellomlaget en god kjemisk motstandskraft.

– Kjemien er ”ren” kjemi, sier Agfas nordiske sjef Björn Allskog da vi traff ham for å snakke om ECO3.

En tradisjonell fremkaller inneholder silikater for å binde laget bedre. På Energy Elite Eco ligger silikatet på trykkplaten. Det betyr at man kan kjøre opp til 15.000 kvm plater før det skal skiftes bad. Ser du ned i badet på en konvensjonell fremkaller, så er det veldig mørkt. Slik er det ikke her, hvor det stadig vekk er klart. Det kreves ingen spesielle rengjøringsløsninger, bare vanlig springvann.

Ny fremkaller – Arkana
Arkana er en ny fremkaller som er utviklet spesielt til Energy Elite Eco. Der er kun ti liter i badet, som kan kjøre 15.000 kvm. Arkana trenger ikke å koples til et avløp. En normalkunde sparer cirka 90 prosent av sitt kjemikalieforbruk. Man trenger kun å fylle på 8 mm per kvadratmeter. Samtidig minsker gummieringen med omkring 46 prosent, ifølge produsenten.

I Arkana benyttes kun vann til påfylling og derfor minskes den totale mengden vann, sammenlignet med tradisjonell fremkaller med 99 prosent, da det ikke benyttes skyllevann.

Takket være den ”rene” kjemien medfører det en årlig tidsbesparelse, når det dreier seg om å holde fremkalleren ren – på 122 i stedet for 166 timer.

Totalt gir dette besparelser, i vårt eksempel ga det en besparelse på 4 kroner per kvadratmeter plate. Selv om kjemien inngår i plateprisen, så vil det være mindre å bære og mindre avfall å destruere.

Programvarepakker
Jeg skrev tidligere at utviklingen av plater bare er en del av det arbeidet som er gjort. En annen viktig del er programvarepakkene Press Tune og InkTune, som Agfa kan tilby trykkplatekundene.

PressTune er et patentert program som gir trykkeriene mulighet til å måle trykkark under trykkingen, og få en rapport om hvordan resultatet blir når arket er tørt. Metoden kalles ofte ”dryback calculation”. Avhengig av trykkmaskinfabrikatet og periferutstyret kan prosessen i noen tilfeller automatiseres helt, men med det riktige måleutstyret kan trykkeriet alltid måle off-line og få resultatet.

Trykkerier som implementerer PressTune kan under kontrollerte forhold minske makulaturen ved inntak, få et ensartet opplag og gråbalanse, optimere fargeforbruket og fugtevannet med mer. Selv prepress kan bruke PressTune, da kalibreringskurver kan optimeres til trykk og papirfabrikat på en mer avansert måte.

InkTune er et patentert program som analyserer sideinnholdet ved gjengivelse og foretar en såkalt GCR for å erstatte CMY med K i gråtonekomponenten. Utover å spare CMY oppnår man en høyere kontrast, skarpere bilder, jevnere gråbalanse og mindre problemer med mispasning i trykket. Til sammen betyr dette ytterligere besparelser.

Info:
To tredjedeler av alle plater som selges av Agfa i Europa er kjemifrie. Trykkplater står for mellom 2 og 10 prosent av den totale trykkomkostningen. Forbruket av plater har de seneste fem årene minsket med omkring 3 prosent årlig.
Mer informasjon fås her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Ny programvare fra Agfa Graphics sparer kostnader

Agfa Graphics lanserer programvarene InkTune og PressTune for å redusere produksjonskostnadene. Verktøyene kan brukes på trykkpresser fra forskjellige fabrikanter og på tvers av trykkteknologier. Disse intelligente verktøyene er en del av Agfa Graphics ECO³-tilbud, og gir trykkerier full kontroll over alle utskriftselementer, fra blekkforbruk til samsvar med ISO, G7 og klientspesifikke standarder, samtidig som produksjonskostnadene reduseres.

Publisert av: 

Pantone introduserer nå sin nye standard på Polyester

Pantone LLC presenterer polyesterstandarder som er ideelle for sportsklær, fottøy, badetøy, turutstyr, hjem og tilbehør til motebransjen, som et tillegg til Fashion, Home + Interiorsystem. Farget på 100% varpstrikket polyester, kan disse produktene effektivt brukes til fargestyring i polyester, poly-blandinger og andre syntetiske materialer.

Publisert av: