Merkur Grafisk tar over aksjene i Grøset Trykk AS

Kjetil Sjøeng

Merkur Grafisk AS har kjøpt 100 % av aksjene i Grøset Trykk AS. Etter å ha drevet Grøset Trykk i nærmere 40 år, overlater nå Jan Erik Pettersen den daglige driften av selskapet til nye krefter. Grøset Trykk vil bestå som eget selskap, og Jan Erik vil fortsatt ha sitt daglige virke i selskapet, men da først og fremst innrettet mot arbeid med kunder og forbindelser. Kundene vil i første omgang ikke merke noen forskjell i leveransene fra Grøset Trykk og vil beholde dagens kontaktpersoner. På litt sikt vil samarbeidet som naturlig kommer som en følge av oppkjøpet føre til at begge trykkerier om mulig vil kunne levere bedre, mer effektive og konkurransedyktige løsninger enn i dag, heter det i en pressemelding.

–  Det er en stor tilfredsstillelse å se at bedriften som jeg stiftet, og som jeg har ledet i snart 40 år, nå blir videreført av kompetente og dyktige mennesker som kjenner bransjen godt, og som også har vist evne og vilje til å videreutvikle seg i takt med markedets stadig endrede behov, sier Pettersen.

Han gleder seg til sin nye arbeidshverdag hvor han skal konsentrere seg om arbeid med kunder sammen med Kjetil Sjøeng, som nå også overtar som daglig leder i Grøset Trykk.

Merkur Grafisk AS har drevet trykkerivirksomhet i Oslo siden 1927. Merkur Grafisk kjøpte som kjent opp design- og reklamebyrået Gjerholm Design AS i desember 2017, og har ambisjoner om å være en ledende totalleverandør av digitale, kreative og tradisjonelle grafiske tjenester. Oppkjøpet av Grøset Trykk passer godt inn selskapets strategi.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Horizon møter utfordringene innen den digitale transformasjonen

Omstrukturering i ledelsen hos Horizon skal gjøre ferdiggjøringsfirmaet i stand til å møte utfordringene ved den digitale forandringen innen trykkeribransjen. Økende krav til ytelsen av produkter, service og levering av individuelle kundeløsninger står i fokus for videreutviklingen av selskapet.

Publisert av: