Grjotheim: Vår posisjon vil styrkes

Håvard Grjotheim – som er administrerende direktør for Scandbook siden årsskiftet – ser positivt på bokbransjens fremtid.

Scandbook har gjennomført en strukturell tilpasning av teknikk og produksjonsutstyr.

Strategien for Scandbook har de siste årene dels handlet om en rasjonalisering av den digitale produksjonen i Falun som baseres på inkjet, dels å samle den konvensjonelle produksjonen i Litauen. Dette prosjektet ble fullført i første kvartal av 2018.

Håvard Grjotheim tok over lederrollen ved årsskiftet. Grjotheim, som også er konsernsjef i moderselskapet Scandbook Holding AB forteller at bokproduksjonen er i kontinuerlig endring. Likevel er det slik at de ulike typene bokproduksjon utvikler seg markant i forskjellige retninger.

– Vi ser at enkelte kategorier forsvinner helt. Lærebøker og undervisningsmateriell reduseres og utvikler seg i en kombinasjon med digitale læremidler. Firefargers bøker utvikler seg ulikt, basert på innhold og målgruppe. Monokrome bøker trykt i svart på hvitt ser ut til å ha den mest stabile utviklingen, til tross for e-bøkenes og lydbøkenes suksesser. En generell tendens er mindre opplag.

Hvordan opplever du at det står til i bok- og forlagsbransjen i dag, og hvilke effekter får dette på deres virksomhet?
– Bok- og forlagsbransjen klarer seg virkelig godt i dagens marked. Likevel ser vi klare tegn på konsolidering. Vi ser at ny teknologi stiller nye krav på utvikling av nye forretningsmodeller og fokus på fremtidige inntektsmodeller. Vi ser at mens enkle produkter står seg nesten overraskende godt så tenderer en del andre innholdsprodukter til å ha en mer negativ utvikling. Time-to-market, relevans og fokus på målgrupper og netthandel kommer til å endre disse forretningssmodellene i økende takt fremover. Innhold og et målgruppefokus blir veldig viktig fremover.

Du er ny administrerende direktør og konsernsjef for Scandbook. Hvilke blir dine fremste fokusområder i deres organisasjon og hvordan vil du møte disse utfordringene?
– Kostnadseffektiv og tidseffektiv produksjon og leveranse kommer til å være et hovedfokus også i en nær fremtid. Å implementere ny teknologi, nye servicebaserte tjenester og styrke innsikten i bokmarkedet for hele organisasjonen blir mitt hovedfokus fremover.

Hvilke utfordringer står bransjen overfor fremover?
– Bransjens utfordringer er først og fremst knyttet til “human behavior” – endrede lesevaner, bruk av andre informasjonskanaler for informasjon, kunnskapskommunikasjon og underholdning. Tiden er en knapphetsfaktor som på ulike måter har utviklet seg. Til tross for dette er boken en av de analoge produktene som står seg sterkt på markedet, sier han og legger til at de ved å beholde sitt fokus og engasjement fortsatt tar sikte på å være en ledende bokprodusent o Norden og Baltikum, også i årene som kommer.

– Vår posisjon kommer til å styrkes i årene som kommer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *