Bransjesjef med gode ambisjoner

Kari Rømcke tok over roret som bransjesjef for Grafisk bransjeforening i Norsk Industri ved årsskiftet.
19. september skal hun innlede på Sign, Print & Pack- messen om status og utviklingstrekk for grafisk bransje.

Hun er langt fra et ubeskrevet blad. I mer enn 20 år har hun arbeidet for flere bransjer i Norsk Industri. I tillegg til grafisk har hun også bransjeansvar for tekoindustrien og støperibransjen. De siste årene har hun også vært engasjert i utviklingen av et veikart for ferdigvareindustrien som grafiske bedrifter er en del av.

– Jeg har hele tiden vært opptatt av innovasjon, kompetanseutvikling og nettverksbygging mellom medlemmer i bransjeforeningene. Det er også områder som har høy prioritet i grafisk bransjeforening. Målet er å bidra til økt konkurransekraft, verdiskapende samarbeid og finne retninger som skaper vekst. Det står bra til i grafisk bransje, men utviklingen går fort og det er viktig å følge med på utviklingen i markedene og i den grafiske industrien internasjonalt, sier Kari Rømcke. Hjemmemarkedet er veldig viktig for bedriftene, men eksportutvikling er noe bedriftene ønsker å se nærmere på.
Kari peker på vekstmuligheter blant annet innenfor etikett og emballasje, samt felles utfordringer innen kompetanseutvikling i bedriftene og fortsatt effektivisering av alle ledd i bedriftene.

Medlemmene av Grafisk bransjeforening har på mange områder de samme utfordringene og behovene som resten av ferdigvareindustrien. For at bedriftene skal være konkurransedyktige, er det vesentlig at det legges til rette for oppbygging av kapital som gjør bedriftene i stand til å investere i moderne, effektivt utstyr. Digitalisering, automatisering og bruk av ny teknologi er svært kostbart.

Økte avskrivningssatser vil hjelpe og spesielt viktig for de mange familieeide bedriftene er det at formuesskatten på arbeidende kapital blir fjernet. Dette er en skatt som rammer norske, familieeide bedrifter hardt, spesielt når bedriften har et år med dårlige resultater.

-Jeg synes det er interessant å jobbe for familieeide bedrifter. Mange av våre medlemsbedrifter er et resultat av generasjoners innsats og omstillingsvilje, de tenker ofte svært langsiktig.
Hun forteller at de første månedene som bransjesjef for Grafisk bransjeforening har vært en spennende reise.
– Det er sjelden jeg opplever så høyt aktivitetsnivå og så mye engasjement. Vi i bransjeforeningens administrasjon skal være aktive støttespillere og bidra til våre medlemmers muligheter til verdiskapning. Vi skal hele tiden arbeide for de beste rammebetingelsene og gode handlingsrom. For å ha en sterk stemme er det viktig å arbeide sammen med andre bransjer i Norsk Industri, men vi ønsker også å gjøre grafisk bransje mer synlig. Vi skal vise at vi kan by på attraktive arbeidsmuligheter for unge mennesker og vi skal fortelle våre omgivelser hvor viktig vår bransje er for våre kunder og samfunnet, sier Kari.

Kari Rømcke er utdannet blant annet som bedriftsøkonom og sivilingeniør innen metallurgi, og har før hun kom til Teknologibedriftenes Landsforening og Norsk Industri arbeidet for Veritas i Bergen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Swissqprint støtter seg på mer ytelse og automatisering

Tekst: Roger Stormo |

Den sveitsiske storformatspesialisten SwissQprint lytter til sine kunder når det gjelder hastighet, automatisering og større brukermuligheter. Det er rulleprinteren Karibu som nå slippes i en raskere modell med tillegg som automatisk dobbeltsidig utskrift og neonblekk. Sign & Print går i dybden med nyhetene i et intervju med selskapets produktsjef Maurus Zeller.

Publisert av: