Generasjonsskifte hos 07 Media

Etter nesten 50 år i bransjen nærmer det seg et punktum. Åsmund Krogstad overleverer skuta til Per Halvorsen.

Fra neste sommer setter Åsmund Krogstad, som er leder for 07 Medias produksjon på Aurskog, punktum for en svært innholdsrik karriere i grafisk bransje, og trapper ned allerede fra nyttår. Han startet som trykker i AS Bryne og har siden 1978 hatt lederposisjoner i selskapet, med unntak av noen år hvor han var ute hos Bongs og Lundeby Bokbinderi. Åsmund har vært tett involvert i bedriftens store forandring siden han kom tilbake og overlater seg en skute som har satt stø kurs mot fremtiden.

Det er selvfølgelig veldig hyggelig å overlevere en butikk som har vist meget positiv utvikling i det siste, og nå senest med et meget sterkt resultat i oktober måned, men så blir det selvsagt vemodig å ikke skulle møte alle de fantastiske kollegaene hver dag, kommenterer Åsmund. Det har vært en fantastisk reise med en enorm utvikling og jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått være en del av dette!

I forbindelse med at Åsmund har besluttet å trappe ned vil Per Halvorsen overta ansvaret for produksjonen på Aurskog. Per, som overtar det formelle ansvaret fra nyttår, vil ha det overordnede ansvaret for 07s grafiske produksjon på Aurskog og skal være lokalisert der.
I denne rollen vil Per være ansvarlig for å videreutvikle produksjonen på Aurskog hvor det i nær fremtid skal installeres en åttefarger og en limfreslinje, aktivt bidra til vårt arbeid med videreutvikling av lager, pakking og distribusjon, samt jobbe med andre tilknyttede prosjekter.

Per har 23 års erfaring fra grafisk bransje og startet sin karriere i 1995 som avdelingsleder for ferdiggjøringen i Falch Hurtigtrykk. Siden 2001 har Per hatt ledende stillinger i Dagblad Trykk, Aktietrykkeriet, Hjemmet Mortensen Trykkeri og Foto Norden og siden 2017 har Per vært selvstendig næringsdrivende.

Per er utdannet Høgskoleingeniør, Grafisk linje/Maskin avd., fra Høgskolen i Gjøvik og har mastergradsstudier i Ledelse, Økonomi, Arbeidsrett og Informasjonsledelse fra Handelshøyskolen BI.

Jeg gleder meg veldig til å starte hos 07 Media, som er meget godt rigget for fremtiden, og ikke minst gleder jeg meg til å bli kjent med alle menneskene – det er tross alt de som med sin kompetanse, skaper verdier for kundene og en flott arbeidsplass, sier Per.

En kommentar til “Generasjonsskifte hos 07 Media”
  1. Gunnar Øvstegård sier:

    Lykke til med pensjonisttilværelsen, Åsmund.
    Kjenner jeg deg rett, finner du nok på noe å fylle tida med.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.