Sterk resultatforbedring i 07 Media

Konsernsjef i 07 Media, Kjetil Amundsen

Konsernsjef Kjetil Amundsen er godt fornøyd med den sterke resultatforbedringen i 07 Media i 2018.

–Som konsern leverte vi i 2018 et vesentlig bedre resultat enn foregående år, og jeg er svært godt fornøyd med utviklingen, uttaler Konsernsjef Kjetil Amundsen i 07 Media. 07 Media Invest, som består av 07 Media AS, Print House AS, 07 Media Sør AS, 07 Media Moss AS og Gevir IT Drift AS, leverte i 2018 driftsinntekter på 429 millioner, en økning på 7,7 millioner (+1,5%) mot 2017. EBITDA resultatet i 2018 ble 16,1 millioner, en økning på 7 millioner (+77%) mot 2017.

–Det er svært gledelig å se at vi leverer inntektsvekst i et fallende marked og at vi i løpet av 2018 har landet flere store og viktige kundeavtaler vi tar med oss inn i 2019. Vi har også gjort flere store investeringer i 2018 som vi forventer vil gi positive effekter i tiden fremover. Blant annet dreier dette seg om en ny UV LED offsetmaskin, ny limfreslinje og flere nye ferdiggjøringsmaskiner. I tillegg har vi samlokalisert digitalproduksjon i Oslo, reorganisert organisasjon for å bedre understøtte prosessene i vår verdiskapning, samt solgt datterselskapene 07 Interaktiv AS og 07 Media Moss (2019). Vårt fokus er nå på lønnsom kjernevirksomhet og jeg er svært godt fornøyd med utviklingen i 2018, og så langt i 2019, sier Amundsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.