Kunnskapsportal for etikettprinting

Rickard Rafstedt hos Heidelberg ser et voksende etikettmarked.

Heidelberg og deres datterselskap Gallus lanserer et nettsted som skal gi trykkeren all mulig ekspertise og kunnskap om etikettrykk. – Vi har konstatert at det mangler uavhengige informasjonskilder som kan være til fordel for både etikettkjøpere, -produsenter og -leverandører, sier Rickard Rafstedt fra Heidelberg.

Den digitale plattformen har fått navnet Label Experts og tar for seg alt innen etikettutskrift, på engelsk. Heidelberg og datterselskapet Gallus står bak prosjektet. Etikettmarkedet har ifølge dem det største vekstpotensialet i trykkerisektoren og har utviklet seg fra et nisjesegment til en betydelig industri i de siste tiårene.

– Etikettmarkedet er en ytterst interessant gren i den grafiske bransjen. Det er et marked som vokser og befinner seg midt mellom tradisjonell flekso- og digital produksjon, sier Rickard Rafstedt, account manager hos Heidelberg.

Heidelberg/Gallus har har tatt initiativ til kunnskapsportalen Label Experts som formidler informasjon om etikettmarkedet til alle som er interessert. Registreringen på nettstedet er gratis.

Etikettmarkedet står for cirka fem prosent av det globale trykkvolumet, til en verdi av cirka 400 milliarder euro. I takt med utviklingen øker også kunnskapen på etikettområdet som gir spredte byger når det gjelder trykketeknikker, materialer, etikettens bruksområde og alle tilkommende forbruksvarer.

Det nye nettstedet er tenkt å gi økt kunnskap og ekspertise om alt som har med etikettutskrifter å gjøre. Den inneholder blant annet tekniske artikler, policydokumenter og tips fra eksperter på området. Innholdet kommer blant annet fra uavhengige organisasjoner som AWA, FINAT, Packconsult og VSKE.

Forhåpningen er at den digitale plattformen blir et møtested for brukere, produsenter, organisasjoner og markedsundersøkelsesinstitutter.

– Via oppkjøp av Gallus-fabrikken i Sveits har Heidelberg blitt en viktig aktør på dette markedet. Vi har konstatert at det savnes uavhengige informasjonskilder som kan være til hjelp for både etikettkjøpere, etikettprodusenter og leverandører til bransjen, sier Rickard Rafstedt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *