Ricoh med 100% fornybar elektrisitet

Fra sentralt hold i Tokyo meldes det denne uken at Ricoh fra og med finansåret 2019, som begynte første april, kun vil benytte elektrisitet fra fornybare energikilder for å dekke behovet for elektrisitet i arbeidet med å bygge bedriftens kjerneprodukter, A3 multifunksjonsskrivere.

All elektrisitet til fasiliteter hvor Ricoh monterer A3 MFPer, inkludert overhaling av bruktmaskiner, vil utelukkende komme fra fornybare kilder. Dette gjør de som et skritt på veien mot sin målsetning om å nå RE 100-målet om å kun bruke 100% fornybar elektrisitet i hele sin virksomhet. RE 100 er et globalt initiativ som støttes av bedrifter som har skrevet under en avtale om å anskaffe 100% av elektrisitet til sine virksomheter fra fornybare kilder.

Etter at Ricoh annonserte sin deltakelse i RE 100 i april 2017 har Ricoh-gruppen igangsatt store energisparende tiltak og andre initiativer. De har også installert egne har også installert egne kraftproduksjonsanlegg og har byttet til strømkilder med høyere andeler fornybar energi. Til dags dato har de byttet til 100% fornybar elektrisitet i ni salgskontorer i Europa i tillegg til gjenbruk/resirkuleringsprosesser ved fabrikkene i Frankrike. Andre tiltak inkluderer anskaffelse av tredjeparts kvalifisering Nearly ZEB ved Gifu-filialen i Ricoh Japan, et innenlandsk salgsselskap.

Dette siste initiativet er initiert på kjøpsavtaler for I-REC og J-Credit hentet fra fornybar energi, og samsvarer med 37 GWh strøm som Ricoh kjøper dette regnskapsåret for alle selskapets anlegg for A3 MFP-montering. Når kraftkjøp for dette regnskapsåret er avsluttet, vil sertifikatene bli innløst og kredittene trukket tilbake.

I tillegg til å øke bruken av fornybar energi til virksomheten ytterligere, forbedrer initiativet hvor attraktive kundene opplever at Ricohs A3 MFP-er, på grunn av deres lavere miljøpåvirkning. Gjennom dette initiativet tar Ricoh sikte på å fremskynde realiseringen av et nullutslippssamfunn sammen med sine aksjonærer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.