Leseferdighetene svekkes av å lese på skjerm

Illustrasjon: Lesende barn, oljemaleri av Pekka Halonen

Ny forskning viser at noen av konsekvensene ved at stadig flere barn og unge bruker digitale medier i skolearbeidet er svekkede leseferdigheter og dårligere evne til dybdeforståelse.

Flere norske skoler fremmer skjermlesing som et alternativ til vanlig lesing og skriving. Det kan være problematisk, viser ny forskning.

– Leseforståelsen vår blir dårligere, og vi overvurderer ofte hvor godt vi har forstått teksten når vi leser på skjerm kontra papir, sier Anne Mangen, professor ved Lesesenteret til Universitetet i Stavanger. I fjor la forskere frem en såkalt «metaanalyse» under en konferanse på Universitetet i Stavanger. Metaanalysen er et slags sammendrag av 56 ulike studier. Mer enn 200 forskere i over 30 land og 170.000 deltakere har vært involvert.

Alle resultatene er i favør av papiret, ifølge Mangen.

– Leseforståelsene er bedre på papir. Forskjellen er større i lengre tekster, og når det gjelder dybdeforståelse, altså når teksten krever at du trekker slutninger og leser mellom linjene framfor å huske detaljer og faktakunnskap, sier hun.

Hun mener samfunnet bør ha et nyansert syn på bruk av digitale medier til å fremme alle typer lesing.

Resultatene viser hvordan bruken av digitale medier i stedet for «gammeldags» papir er i ferd med å svekke deler av leseforståelsen, og dermed også andre viktige kognitive evner.

– Evnen til å tenke abstrakt, se ting i perspektiv og foreta kritiske analyser er noen av ferdighetene som svekkes hvis vi ikke er i stand til å lese og forstå lengre tekster, sier Mangen.

Nye medievaner gir ikke lenger barn og unge lesetreningen de trenger, og skumlesing har blitt den nye lesingen. Flere sliter med å lese lengre, tyngre og komplekse tekster, ifølge forskerne.

– Det er nære sammenhenger mellom hva vi leser og hvordan vi tenker. Da må man spørre seg: Hva går tapt hvis vi ikke klarer å lese komplekst, skriftlig materiale lenger?

Dette er en kortversjon av en artikkel du finner i sin helhet på NRK.no.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.