Effektiv trykkproduksjon resulterer igjen i et flott overskudd

Anders Grønborg og Esben Mols Kabell, de to stifterne av Lasertryk.dk, har nok en gang prestert et meget flott årsregnskap for Scandinavian PrintGroup

Enda en gang er “Lasertrykk-guttene” – som nok etter hvert har blitt til menn – i stand til å prestere et rekordregnskap for Scandinavian PrintGroup. De har mer enn doblet årets overskudd i forhold til 2017-regnskapet, som viste et fint overskudd på 19 millioner. I 2018 viste regnskapet et overskudd på 27 millioner og i 2019 er det på mer enn 40. Det er flott for en virksomhet i en bransje som ellers må sies å ha vært under press helt siden finanskrisen, som startet i 2008.

Det forutses likevel allerede nå at resultatet for inneværende år ikke blir på nivå med de tidligere tre årene. Covid-19 har vært og er stadig hard for bransjen, så det forventes at året vil ende med et overskudd på omkring 5 til 10 millioner, står det i regnskapet, men nedenfor er Esben Mols Kabell litt mer positiv, dog med en del forbehold. Han forutser at resultatet kanskje kan komme opp på omkring 10 til 20 millioner.

Vi har snakket med Esben Mols Kabell, som sammen med Anders Grønborg startet Lasertryk, som etter hvert som de kjøpte opp har blitt til en del av Scandinavian PrintGroup, som igjen for noen år siden ble en del av OnlinePrinters-konsernet.

Er det noe i regnskapet – eller årsaken til resultatet – du spesielt vil fremheve?

– Vi vokser stadig som en kombinasjon av organisk vekst i vår onlineforretning og oppkjøp i ”offline” delen av virksomheten.

Med våre it-systemer klarer vi å holde eller øke effektiviteten når vi vokser, hvilket gjør det attraktivt for oss å fortsatt holde fast på en vekst-strategi.

Hva var den største utfordringen i 2019?

– Her midt inne i corona-2020 kan jeg ikke komme på en eneste vesentlig utfordring i 2019, lyder det med et ironisk smil fra Esben Mols Kabell.

Hvor mange ansatte er det i dag i gruppen og hvor mange virksomheter?

– Vet ikke akkurat hva det er av selskaper. Vi legger dem jo av administrative årsaker løpende sammen til færre enheter, men rent brand-messig har vi ca. 20 varemerker, og vi er i øyeblikket samlet 560 ansatte.

Utvikler “Polen” seg som forventet? Overveier dere å flytte ytterligere produksjon til Polen?

– Vi er stadig i gang med å oppføre den nye bygningen i Polen, så vår fabrikk i Polen utvides fra 6.000 kvm til 18.000 kvm. Produksjonen i den starter i oktober/november.

Skal vi i Corona-krisen forvente å se ytterligere oppkjøp fra deres side?

– Ja. Vi har allerede kjøpt 3 trykkerier i år og forventer ytterligere ett oppkjøp i år.

Hvad er forventningene til 2020-resultatet? Og hva blir årets største utfordring – utover lockdown av Danmark?

– Coronakrisen har allerede vært ganske dyr for oss. Det ser likevel heldigvis allerede en del bedre ut. Akkurat nå er vår forventning i 2020 et overskudd på 10-20 millioner.

Men det er utrolig vanskelig å si noe om, da vi ikke vet hvor langt vi kommer opp omsetningsmessig på den andre siden av sommerferien – samt hva som eventuelt kan skje hvis det kommer en andre bølge til høsten.

Forbruket av trykksaker viser en fortsatt synkende tendens. Kan dere fortsette med å levere vekst?

– Vi vurderer at markedet i Skandinavia for den type trykksaker vi lager er på ca. 12 til 15 milliarder kroner. Om det er 94% eller 96% av markedet vi ikke har, er ikke så avgjørende for om vi kan vokse, lyder sluttkommentaren fra Esben Mols Kabell.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *