Når pakkene blir stadig flere

PUBLISERT: 25 november 2020
OPPDATERT: 25 november
Daglig leder Christian Narmo i logistikkselskapet NBT har som mål å tredoble omsetningen frem til 2024.

Mengden pakker vokser med over 20 prosent i året, samtidig som postmengden minsker. Det fikk Biblioteksentralens logistikkselskap NBT til å legge om strategien. Nå regner de med å bli tre ganger større i løpet av de kommende fire årene.

– Jeg satt i styret for NBT og så pakkemengden vokse samtidig som lønnsomheten uteble. Det var tydelig at man trengte å ta et helt nytt grep om virksomheten. Jeg ble da spurt om å gå inn som direktør, spesielt for denne armen i Biblioteksentralen. Armen der vi arbeider med logistikk, forteller daglig leder Christian Narmo.

Etter å ha tiltrådt i begynnelsen av 2019 begynte Christian Narmo arbeidet med å analysere hvordan et automatisk system skulle se ut, der virksomheten kunne vokse uten at man trengte å ansette flere i pakkesorteringen. Det tidligere manuelle systemet var også veldig sårbart, for eksempel var det kun én person som kunne alle biblioteknumrene i Norge og demed kunne sikre at alt havnet på den riktige bilen av selskapets den gang 65 transportbiler. Norsk Bibliotektransport (NBT) kunne se på kvaliteten i sorteringen om denne personen var syk. I et selskap med 110 ansatte er det selvsagt ikke en holdbar situasjon.

En del av transportene er spesialleveranser mellom sykehus og kravene på leveringssikkerhet er meget høye. Etter å ha spesifisert kravene om våren ble selve iverksettelsen vedtatt sommeren 2019. Denne var litt spesiell, ettersom det ikke var et statisk system man var på utkikk etter.

– Det vi søkte var en partner som kunne gå sammen med oss og under de kommende fem årene støtte oss på alle vis i vårt arbeid. Målet er å tredoble omsetningen frem til 2024.

– Vi søkte en leverandør som arbeider tett sammen med sine kunder og som er veletablert i Norge. Vi stilte også krav om en serviceorganisasjon og at leverandøren har et tankesett som dreier seg om ekspansjon, sier Christian Narmo.

Jeg ber den ansvarlige hos leverandøren å kommentere dette.
– Det som for oss i Quadient gjorde dette til et meget spennende case er at vi her har å gjøre med en aktør som stiller høye krav både internt, og til sine leverandører. Dette gir konstruktive fremtidsrettete diskusjoner. På lik linje med NBT jobber også Quadient tett med våre kunder for konstant å bistå de i økonomisk vekst basert på vår kunnskap på forskjellige fagområder. Vi ser ikke dette som et tradisjonelt kunde/leverandør forhold uten mer som en felles interesse av å skape noe som vokser. Om NBT vokser så er det jo også positivt for Quadient bekrefter Lars Espen Aasheim hos Quadient, som var den leverandøren bestillingen av en sorteringssentral landet hos.

Hva var det da for slags sorteringssystem NBT investerte i høsten 2019 og har fått opp i full drift våren 2020?

Hele anlegget er bygd slik at kunder i Oslo-området kan taste inn en bestilling frem til klokken 15.00. Pakken hentes deretter, skannes og sorteres automatisk i 55 ulike avkast og kjøres ut av biler med start 06.30 neste morgen.

En del går i løpet av dagen på bil til egne distribusjonssentraler i Stavanger, Bergen og Trondheim. Derfra sorteres og sendes de så, morgenen etter, videre til biblioteker og andre kunder i de områdene. Selvsagt finnes også transporter internt innen disse områdene, noe som normalt resulterer i at pakkene kommer ut neste dag innen det spesifikke området.

Destinasjon tastes inn, og bøkene føres videre på båndet, der flere innskanninger bestemmer mål og vekt.

NBT har utvidet virksomheten til å også ta seg av en del av politiets transporter, Videre håndteres prøver for sykehusene – noe som naturligvis har blitt en viktig del dette året. Christian Narmo tror der at de får tillit når det gjelder disse følsomme transportene etter som de kjører med egne biler og med eget personale.

– Innen transport finnes det mange som jager etter lavest pris når det gjelder biler og personale. Vi vil i stedet ha nye biler som er merket med vår logo og som kjøres av faste sjåfører. I stedet for å konkurrere på pris så vil vi tilby sikkerhet både i henting og levering.

NBT investerte i sitt sorteringssystem høsten 2019.

Vi spør Christian Narmo om hvilken type biler de kjører, ettersom Biblioteksentralen, som NBT er en del av, har en tydelig miljøprofil. Han forteller da at de sammenlikner helheten for elektriske biler og at det ikke er stor forskjell mellom el og diesel. Viktigere for dem er å utdanne sine sjåfører til å kjøre drivstoffeffektivt og respektere fartsgrenser.

Hva har da satsingen på det nye distribusjonssystemet innebåret hittil? En investering som dessuten gjorde at NBT trengte å flytte til 2500 m2 nye lokaler, etter som de ikke lengre fikk plass i de gamle 650 m2.

Etter investeringen i det nye distribusjonssystemet har NBT økt volumene såpass at man har gått fra 65 til over 70 biler. Man kan også ta inn en ny kunde med 100 000 pakker årlig, og i løpet av en uke få dette inn i systemet, noe som også innebærer å programmere slik at hver bil optimaliseres. Turene for en bil kan variere fra dag til dag, avhengig av hvem som skal besøkes. Og ved et visst volum regner systemet ut at det skal deles på to biler den dagen.

I dag har man ti egne terminaler, inklusive navene i Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen. Fra Trondheim går det for eksempel åtte biler ut hver dag. Til og med til Narvik sender man, men da med tog. Kun til enkelte øyer og vanskelig tilgjengelige steder benytter man seg av partnere. Men da er disse faste, slik at man vet hvem det er som sørger for den siste biten av distribusjonen.

Omstruktureringen og den nye planen for NBT begynte å vise resultater allerede i 2019. Økonomisk gikk selskapet fra tidligere tap til at de i 2019 reduserte tapet til ni millioner kroner. I starten av 2020 var tallene positive, men Christian Narmo er litt forsiktig med å uttale seg om hele året, avhengig av hva som skjer med koronasituasjonen i slutten av 2020. Det som synes klart er at utvidelsen skal føre til økt lønnsomhet.

Men hvor er da utvidelsen tenke å skulle komme fra? Kundene er for tiden offentlige, men NBT er åpne for også å ta i mot private firmaer. Ikke minst bør kunnskapen om sikre transporter – både sykehus og politi er kunder – være attraktivt for et større antall foretak. Privatpersoner ser man likevel ikke som målgruppe, fokus er på å transportere fra en bedrift til en annen.

– Vi vil være en utfordrer. I Norge har vi tre veldig store transportselskaper. Vi vil utfordre dem på kvalitet, løsning og pris. Det sistnevnte er synliggjort i logistikk. Jo lavere pris, jo dårligere bil, bekledning, personale osv. Vi er heller der at vi fokuserer på automatisering og optimalisering samtidig som vi utfordrer våre kunder og våre leverandører, avslutter Christian Narmo.

Les videre

GV Reklame doblet omsetningen

Verdal-baserte GV Reklame doblet omsetningen nesten uten nyansettelser. Det takket være investeringer i ny Canon-teknologi, mener daglig leder for firmaet, Ole Gunnar Vestvik.
GV-Reklame

Mulighetene med KI er store, men det er også utfordringene

I vår artikkelserie om kunstig intelligens (KI) i den grafiske bransjen snakket vi med Adrian Mayr som er direktør for produktledelse hos Müller Martini. De er kjent for å produsere ferdiggjøringsutstyr i industriell skala.
Adrian-Mayr-pfc-bearb

Stor etikettspesial: Mange vil ha en bit av kaka

Etikettindustrien er samlet sett en robust og stabil bransje med mange år med global vekst. Nå melder flere aktører seg på.
etikettspesial-3-xeikon

Satser på eskeproduksjon i små serier

Stavangerbaserte Norengros Kjosavik ser en økt etterspørsel etter esker med trykk i mindre serier. Derfor har de investert i en HP Latex R2000.
norengros-Hjalmar

Siste nytt

Merkur Grafisk og Canon inngår strategisk grønt samarbeid

Merkur Grafisk har som en del av bærekraftforpliktelsen inngått et strategisk partnerskap med Canon. Et samarbeid som er synliggjort gjennom anskaffelsen av en høyhastighets inkjetpresse, og som markerer et betydelig steg i implementeringen av gruppens grønne strategi.
canon_merkur-kopi

GV Reklame doblet omsetningen

Verdal-baserte GV Reklame doblet omsetningen nesten uten nyansettelser. Det takket være investeringer i ny Canon-teknologi, mener daglig leder for firmaet, Ole Gunnar Vestvik.
GV-Reklame

Mulighetene med KI er store, men det er også utfordringene

I vår artikkelserie om kunstig intelligens (KI) i den grafiske bransjen snakket vi med Adrian Mayr som er direktør for produktledelse hos Müller Martini. De er kjent for å produsere ferdiggjøringsutstyr i industriell skala.
Adrian-Mayr-pfc-bearb

Klima- og miljøministeren stiller til emballasjeprat med næringslivet

EU har vedtatt ny forordning om emballasje og emballasjeavfall, og Miljødirektoratet jobber med endringer i den norske produsentansvarsordningen. Hva vil dette bety for næringslivet, og hvordan kan næringsliv, industri og myndigheter samarbeide for å nå målene?
foto-ntb-kommunikasjon-andreas-bielland-eriksen-scaled-e1697451622324