Rapport: Under 20 prosent av leverandørene av trykksaker oppfyller kundenes behov

Canon Europa presenterer sin nyeste innsiktsrapport som har tittelen Creating Customer Value

Hva er trykksakens «akilleshæl», og hvor ligger mulighetene for en lys fremtid? Disse og andre spørsmål besvares i Canons nyeste Insight-rapport, basert på intervjuer med menneskene som har ansvaret for kommunikasjons- og markedsbudsjettene. Canon vil arrangere webinarer for sine kunder hvor resultatene fra rapporten presenteres og man legger frem forbedringspunkter.

Canon presenterer resultatet av sin nyeste innsiktsrapport – Creating Customer Value – som avdekker endrede behov hos de som kjøper trykksaker, og uutnyttede muligheter for trykksaksleverandører og hustrykkerier. Undersøkelsen avdekket at under 20 prosent oppfyller kundenes behov. I en tid der merkevareeierne er under større press enn noen gang som følge av stagnerte eller reduserte markedsføringsbudsjetter, sa 80 prosent at de vil ha flere kreative innspill fra trykksaksleverandørene, noe som representerer en tydelig mulighet. Et uavhengig byrå gjennomførte grundige telefonintervjuer av 235 senior markedssjefer i organisasjoner av ulik størrelse og i forskjellige i vertikale markeder i EMEA mellom mars og juni i 2020. Det overveiende flertallet (80 prosent) var sluttkunde-utskriftskjøpere (internt innenfor merket) og 20 prosent var fra byråer.

Hovedpunkter i innsiktsrapporten:

  • Under 20 prosent av leverandørene av trykksaker oppfyller kundenes behov
  • 80 prosent av dem som kjøper trykksaker, sier at de ønsker flere kreative innspill fra trykksaksleverandørene sine
  • 86 prosent sa at de ønsket seg råd om hvordan de kan kombinere trykk med digitale elementer
  • 75 prosent av merkemarkedsførerne som ble intervjuet, sa at de ønsket at trykksaksleverandørene hadde en mer rådgivende rolle

– Det er svært interessante funn, av stor betydning for den som ønsker å levere trykte kommunikasjonstjenester, sier Bjørn Frantsen, Product Marketing Manager Professional Print i Canon Norge. –De gjennomførte intervjuene, alle utført i EMEA-regionen, kom samtidig med utbruddet av Covid-19. Det var selvsagt ikke planlagt fra Canons side, men førte til at vi også fikk verdifull informasjon om hvordan pandemien med alle dens endringer i adferd, påvirker bedriftenes strategier for markedsføring og kommunikasjon. Vi kommer til å invitere Canons kunder til webinarer der vi ser på hvordan Insight-resultatene kan bidra til å forstå bedre det landskapet både vi og kundene er en del av. Rapporten avsluttes med en tipunktsplan for å skape merverdi for trykkeriets kunder. Den ser vi virkelig frem til å dele med våre grafiske kunder, avslutter Frantsen.

Digital tretthet
Med et fokus på å måle og dokumenter avkastningen på kampanjeinvesteringene har merkemarkedsførerne tatt steget over i digitale formater, og brukt 46 prosent av budsjettene sine på nettbasert markedsføring. De er imidlertid klar over begrensningene knyttet til heldigitale kampanjer og at kundene lider av digital tretthet. De gode nyhetene er at nesten alle deltakerne i undersøkelsen (97 prosent) svarte at de brukte trykking i kombinasjon med annen markedsføring, og at nesten halvparten (47 prosent) ofte kjører integrerte kampanjer som omfatter trykk. Med over 33 prosent av dagens markedsføringsbudsjett øremerket til trykket materiell, regnes det som selve fundamentet i merkekampanjer. I tillegg mener 30 prosent av kommunikasjonskjøperne at trykket materiell fortsatt vil ha en sentral rolle, eller bli enda viktigere, i de neste årene.

Noen finner det vanskelig å måle effekten av trykt markedsføring
Eierne av merkevarer må kunne forsvare investeringene i markedsføringsmetodene de velger, og når de ser hvor effektivt trykket materiell fungerer, er de villige til å øke trykkandelen i kommunikasjonsmiksen. Faktisk svarte 40 prosent av markedsførerne i undersøkelsen at de ville investert mer i trykksaker hvis budsjettene deres ble doblet. Én av tre svarte imidlertid at de ikke har mulighet til å måle effekten av trykkbaserte kampanjer.

Ønsker rådgiving fra trykksaksleverandørene
I den forbindelse sa 86 prosent at de gjerne ville har råd om hvordan de kan kombinere trykk med digitale elementer for en mer integrert tilnærming. Undersøkelsen avdekket også at 80 prosent av merkene forventer at trykksaksleverandørene kan bidra med nye og innovative ideer som gjør at kampanjene når gjennom til målgruppene. Faktisk ønsket 75 prosent av merkemarkedsførerne som ble intervjuet, at trykksaksleverandørene tilbød mer rådgivning.

Dette er positive nyheter for trykk. De kommersielle trykkeriene som lykkes fremover vil være de som velger å jobbe med kundene på andre måter ved å tilby rådgivning og dele av sin egen ekspertise. Her ligger det en klar, uutnyttet forretningsmulighet for trykksaksleverandørene – en mulighet til å tilby mer enn ren trykksaksproduksjon og endre dynamikken i kunderelasjonene for å skape vekst.

Canon har utviklet et program for forretningsutvikling, Canon Ascent Programme

Program for forretningsutvikling
Basert på denne innsikten har Canon utviklet et program for forretningsutvikling, Canon Ascent Programme, som gir trykksaksleverandørene og hustrykkerier veiledning i hvordan de opparbeider en tettere arbeidsrelasjon med kundene, videreutvikler tilbudet sitt og leverer verdiøkende tjenester. Programmet har som formål å hjelpe kundene med å lykkes i dag og i fremtiden og inspirere dem med innsikt, workshops, veiledning og fellesskap for kunnskapsutveksling. Bak programmet står ledende bransjeeksperter og Canon-spesialister. Det tilbys støtte på tvers av forretningsfunksjoner, inkludert salg og markedsføring, som gir nyttige perspektiver innen et bredt spekter av trender og temaer. Kundene kan for eksempel få veiledning i hvordan de kan bruke strategisk markedsføring til å skape lønnsom vekst, få råd om hvordan de utvikler et vinnende verdiforslag og få personlig veiledning om hvordan de iverksetter langsiktige og vellykkede forretningsplaner.

Mer informasjon om Canons siste innsiktsrapport: https://www.canon.no/business/insights/articles/insight-report-2020/
Canon Ascent Programme: https://www.canon.no/business/services/canon-ascent-programme/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Canon skal levere print-tjenester til Statnett de neste 3 årene

Tekst: Roger Stormo | Foto: Canon

Statnett har inngått avtale med Canon om en tjenesteavtale «Print as a Service» (Print som en tjeneste). Avtalen inneholder drift av 230 multifunksjonsmaskiner med tilhørende sikker-print-løsning, i tillegg til bemanning fra Canon på større lokasjoner og landsdekkende service. Avtaleperioden er på 3 år og har en verdi på 15 millioner kroner.

Publisert av: 

Går for gull i Kobbervikdalen

Tekst: Roger Stormo | Foto: Canon Marked

Med 11 medarbeidere kunne de fylt et fotballag. Akkurat det overlater de til Strømsgodset, der Skilt design foretrekker å delta i fotballklubbens eksklusive “Sølvklubben”. På skilt- og dekorsiden derimot, er det ingen overdrivelse å si at bedriften selv går for gull.

Publisert av: 

Eske i bølgepapp holder ferskvarer kjøleskapskalde

Tekst: Claes Nordström | Foto: Pressefoto

Mondi, en av Europas største produsenter av emballasje, er spesielt fokusert på bølgepapp. Selskapet lanserer en pappeske for e-handel, kalt BCoolBox, som er så tett og dermed isolerende at den kan holde temperaturen på innholdet i esken på rundt syv grader Celsius i opptil 24 timer.

Publisert av: